Hartmann: Vi rydder godt og grundigt op - direktør

 

Med de seneste nedskrivninger af aktiviteterne i Nordamerika og Asien, mener Hartmanns administrerende direktør, Peter Arndrup Poulsen, at der nu er ryddet godt og grundigt op i emballageproducenten. Dermed skulle der blive skabt basis for en fremtid og en fremtidig strategi for koncernen. Samtidig bevæger koncernen sig væk fra tidligere tiders fokus på vækst og koncentrerer sig i stedet om bundlinien. Det slog selskabets administrerende direktør, Peter Arndrup Poulsen, fast på et investormøde torsdag.

 

- Vi har tidligere været gode til at vækste og produktudvikle, men det ville være en tilsnigelse at sige, at vi har været tilsvarende gode til at tjene penge, konstaterede han.

 

Derfor har selskabet nu fokus på pengestrømmene i koncernen, da fejlslagne investeringer i Sydamerika og Asien har kostet dyrt, ligesom pengene med direktørens egne ord er "fosset ud" i de nordamerikanske aktiviteter. Det skulle der nu være sat en stopper for.

 

- Vi er nødt til at være mere cashorienterede og forbedre pengestrømmene, sagde direktøren og henviste til, at kerneforretningen, som der tjenes gode penge på, skal styrkes.

 

I forbindelse med halvårsrapporten blev der nedskrevet 163 mio. kr. på aktiviteterne i Nordamerika, hvoraf de 48 mio. kr. vedrører udskudt skat, som ikke længere kan anvendes. Baggrunden for nedskrivningen er blandt andet tidligere tiders urealistiske produktionsmål for fabrikken i Canada, kom det frem på investormødet. Det er ganske enkelt ikke muligt at nå op på det tidligere ventede produktionsniveau, slog direktøren fast.

 

- Vores tålmodighed er nok blevet rasende kort i forhold til tidligere, sagde direktøren og hentyder til, at den nye bestyrelse og ledelse ser på forholdene med nye øjne og nok er lidt mere skeptiske. Der reageres derfor hurtigere, når tingene ikke udvikler sig som ventet og nedskrivninger anses for nødvendige.

 

Tilbage i starten af 2005 så koncernen sig nødsaget til at nedskrive hele den aktiverede goodwill for Nordamerika, som da var på 56 mio. kr. Det skyldtes da den ugunstige udvikling i dollaren i forhold til canadiske dollar, der påvirkede indtjeningen i Nordamerika i negativ retning. Af investeringen efterstår der nu 172 mio. kr. i balancen. Tilbage i 2002 købte Hartmann aktiviteterne inden for produktion af støbepap til æg af Cascades for 53 mio. kr. Siden er der investeret rigtig mange penge og mandetimer i at få produktionen i Canada op at køre.

 

Samtidig med nedskrivningen af de nordamerikanske aktiviteter er der også nedskrevet 49 mio. kr. på aktiviteterne i Asien, som selskabet har besluttet at trække sig helt ud af. Hvorvidt det skal ske ved et frasalg eller på anden vis er endnu ikke besluttet.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )