Handelsbanken fik fremgang i Danmark (2. opd)

 

Svenska Handelsbanken-koncernen, der også opererer i Danmark, kom ud af første halvår med et driftsoverskud på 8,5 mia. skr. mod 9,1 mia. skr,. i første halvår sidste år. Nettooverskuddet faldt i perioden til 6,6 mia. skr. fra 7,3 mia. skr. Resultatet af den rene bankdrift eksklusive forsikring steg dog 600 mio. skr. til 8 mia. skr.

 

Driftsresultatet i Danmark mere end fordobledes grundet tilbageførsler af "tab på udlån" og endte for halvåret på 476 mio. kr. fra 216 mio. kr. Denne post genererede 207 mio. kr. i indtægter i andet kvartal mod 11 mio. kr. i første kvartal. For halvåret samlet er der tale om 218 mio. kr. mod 3 mio. kr.

 

De samlede indtægter i Danmark for halvåret steg til 544 mio. kr. fra 484 mio. kr., mens udgifterne stort set holdt sig kontant med henholdsvis 286 mio. kr. og 271 mio. kr.

 

De samlede indlån i Danmark steg til 19,9 mia. kr. fra 18,9 mia. kr. i halvåret, mens udlån voksede fra 25,7 mia. kr. til 29,3 mia. kr. Vækstraterne er henholdsvis 5 pct. og 14 pct.

 

Udlånsvæksten i Danmark er specielt stærk indenf or Handelsbankens udlån til boliger - Prioritetslån, fremgår det af regnskabet.

 

- I årets første seks måneder har vi fortsat vores gode og sunde tilvækst over hele linien. Vi har fået mange nye kunder, både private og virksomheder, og gjort forretninger i hele landet. Med lanceringen af Prioritetslån Plus i februar tog vi et innovativt skridt på boliglånmarkedet, så vores kunder med prioritetslån nu automatisk kan få forsikret deres lån og kreditter i tilfælde af død, oplyser administrerende direktør Frank Vang-Jensen.

 

- Vi vil fortsætte med at vokse i Danmark. Vi åbnede én ny filial i første halvår, og vi regner med at kunne etablere os yderligere et par steder inden årets udgang, siger han.

 

Handelsbanken har efter åbningen i Aalborg 38 filialer i Danmark.

 

Generelt steg bankvirksomheden uden for Sverige 29 pct. i andet kvartal og samlet for halvåret er stigningen i driftsoverskuddet opgjort til 41 pct. Driftsoverskuddet steg til 837 mio. skr. i andet kvartal fra 648 mio. skr. i andet kvartal sidste år.

 

Væksten i udlån er tocifret i alle fire regionalbanker - Norge, Danmark, Finland og Storbritannien.

 

Af bankens samlede driftsoverskud kommer cirka 20 pct. fra aktiviteter uden for Sverige. Omkring en fjerdedel af udlånsvirksomheden ligger uden for Sverige, og 47 pct. af udlånsvæksten fra første til andet kvartal genereres af aktiviteterne uden for Sverige.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )