Halvskidt dansk Ikea-år

Læs mere
Fold sammen
Den svenske møbelkæde Ikea fik i sidste regnskab sit dårligste resultat i mange år.Nettoomsætningen

steg ganske vist endnu en gang en smule fra 1.161 mio. kr. til 1.201, men resultatet efter skat faldt til »bare« 42,7 mio.

kr.Det er langt under det normale for Ikea, der altid har klaret sig godt i Danmark og normalt har en overskudsgrad på

omkring det dobbelte af årets under fire pct. Og det er også under Ikeas samlede resultater, men beskrives alligevel i

årsberetningen som »tilfredsstillende«.Tilbagegangen forklares med »generel prisnedsættelse« og koncernen

skriver i en regnskabsmeddelelse, at der for det indenværende regnskabsår ventes et lignende resultat. Ikea sagde ved

udgangen af regnskabsåret farvel til direktør Peter Høgsted, der blev flyttet til Ikea i England. Han fik lov at

»køre« Danmark som en slags testlaboratorium og vakte opsigt sidste år, da han meddelte, at alle kassedamer

fremover skulle have 5.000 kr. mere om måneden i løn.Nytænkningen omtales ikke i årsberetningen - og

effekten fremgår heller ikke tydeligt.Ikeas lønudbetalinger steg i hvert fald noget mindre end 5.000 kr. pr. måned

pr. medarbejder i løbet af regnskabsåret, idet den gennemsnitlige årsløn kun løftedes fra 255.000

kr. til 267.000 kr. for de 540 medarbejdere. Det har ikke været muligt at få kontakt til Ikeas nye, fungerende adm. direktør

Peter Stenberg. Berlingske Tidende