Hård sensommer sendte danske aktiefonde i minus

Årets sidste sommermåned tog hårdt på de globale aktieinvestorer, hvor heller ikke de aktiebaserede danske investeringsfonde kunne undgå at blive berørt.

Men i det store billede har de alligevel haft et foreløbigt godt 2015.

Det viser af en analyse fra Investeringsfondsbranchen, der er en brancheforening for investeringsforvaltere.

I analysen fremgår det, at alle aktiebaserede investeringsfonde sluttede med røde tal i august, efter at kursskredet i Kina bredte sig til børserne verden rundt. Værst gik det for fonde med fokus på Fjernøsten og Latinamerika, som faldt mere end 10 pct.

De bredere fonde med fokus på globale aktier og Europa var mere robuste og sluttede 7-8 pct. lavere. Obligationsfonde klarede sig generelt bedre, men de fleste fonde endte dog alligevel i minus.

Kursfaldene i august spiste en stor del af årets stigninger på mange aktiemarkeder. Men fonde med danske aktier er et af lyspunkterne. Trods tilbageslaget i august er den typiske danske aktiefond steget over 20 pct. siden årsskiftet.

Globale aktiefonde og europæiske ligger med plusser på 7-10 pct. I den anden ende finder man Latinamerika, hvor den typiske aktiefond er faldet 17 pct. Obligationsafkastene er generelt negative.

- 2015 har indtil nu været et udfordrende investeringsår både for aktier og obligationer. Det er bemærkelsesværdigt, at der er så store afkastforskelle mellem de forskellige investeringsområder.

- Japanske og danske aktier har været lyspunkter i år, mens især Latinamerika har skuffet. Det viser betydningen af en god risikospredning i investeringerne, siger Anders Klinkby, adm. direktør hos Investeringsfondsbranchen.

I løbet af august solgte investorerne obligationsfonde for næsten 4 mia. kr., men købte aktiefonde for 2,6 mia. kr. De blandede fonde, som indeholder en cocktail af aktier og obligationer, tiltrækker flere og flere investeringskroner. I august alene var indskuddet på 1,3 mia. kr. Det seneste år har investorerne købt for over 8 mia. kr. i denne type fonde.

- Nogle benyttede kursfaldene til at købe ekstra op i aktiefondene. Der var interesse for de brede aktiefonde med fokus på europæiske og globale aktier, men tilbagesalg på de fleste specialområder - herunder Fjernøsten, Latinamerika og emerging markets under ét.

- Samtidig så vi et større tilbagesalg i obligationsfondene - koncentreret inden for korte danske obligationer og emerging markets, siger Anders Klinkby.