Håb om salg af flere virksomheder

Antallet af virksomhedshandler herhjemme kan i år komme til at overgå niveauet i 2012, ikke mindst fordi kapitalfonde har mange salgsklare virksomheder.

Foto: Brian Bergmann Fold sammen
Læs mere

Sidste år bød på en stigning i antallet af større virksomhedshandler herhjemme til 175 fra 160 året før. Kapitalfonde ligger dog fortsat inde med så mange salgsklare virksomheder, at det taler for yderligere fremgang i antallet af handler i år. Men usikkerheden om verdensøkonomien gør det i mange tilfælde fortsat svært for sælgere og købere at mødes. Salg gennem børsnotering ventes heller ikke at komme i gang igen i år.

»Vi oplevede stigende aktivitet i 2012 i Danmark i modsætning til i Norge og Sverige, men vi havde også et efterslæb til de andre nordiske lande fra 2011. Jeg forventer på baggrund af vores egen pipeline, og hvad jeg hører fra andre rådgivere, at vi vil se yderligere bedring i 2013. Mit skøn ligger i niveauet små 200 handler herhjemme i 2013 mod 175 sidste år,« siger Jacob Hjortshøj, bestyrelsesformand i advokatfirmaet Bech-Bruun, der toppede den juridiske rådgiverliste for Norden i 2012 med 66 virksomhedshandler.

Kapitalfondes virksomheder skal trække

Mens handelsaktiviteten blandt de industrielle spillere ventes at ligge på nogenlunde samme niveau i år, er det salg af kapitalfondenes virksomheder, der skal trække stigningen. Der har nemlig ophobet sig en masse salgsklare virksomheder i kapitalfondene under krisen, som det endnu ikke er lykkedes at få solgt.

»Kapitalfonde er brændt inde med store transaktioner, som har været vanskelige at prissætte i et marked med ustabile banker og svære lånevilkår. Det kom der delvist hul på i 2012, men vi så fortsat nogle transaktioner blive udskudt. Jeg forventer, at åbningen på den front for alvor vil komme i 2013,« siger Jacob Hjortshøj.Blandt de salg, som ikke lykkedes, var Matas og Kompan, hvor der ganske enkelt var for langt mellem sælger og købers prisvurdering. Inden for de seneste måneder har den danske kapitalfond Axcel til gengæld fået solgt to af sine smertensbørn, Royal Copenhagen og Georg Jensen, som Axcel endte med at eje i mere end 11 år langt længere tid end oprindelig tænkt. Også den svenske kapitalfond EQT fik solgt godt ud i 2012, hvor salgene af Dako og KMD det tidligere Kommunedata var årets to største handler herhjemme.

Langvarige salgsprocesser

Netop salget af KMD var dog en endog meget langvarig affære, som viser en ny tendens, der sandsynligvis også vil præge 2013. De officielle budprocesser ender nemlig ofte uden en aftale, men derefter forhandler man videre med én enkelt interesseret køber, og efter lang tid mødes parterne så om en ny og lavere pris. I tilfældet KMD endte man således med en pris omkring seks milliarder kroner i stedet for syv milliarder kroner.

»Der er sager nok, men også betydelig usikkerhed, så jeg tror, at tendensen i 2013 vil være, at handlerne tager længere tid. De store, brede processer vil næppe gå så godt. Men efterfølgende vil vi se lange forhandlinger mellem sælger og en tilbageværende køber, hvor man finder hinanden,« vurderer Henning Aasmul-Olsen, partner i Bruun & Hjejle, der også er blandt de store advokatfirmaer inden for virksomhedshandler.Det skal dog være blandt andre kapitalfonde eller industrielle spillere, at der findes købere, da markedet for børsintroduktioner fortsat er dybtfrossent. Kun en længere periode med stabil optimisme vil for alvor kunne sætte gang i børsmarkedet. Kapitalfonde er dog begyndt at genoverveje børsnoteringer som »Plan B« i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at finde en køber ved en budproces eller topartsforhandlinger.