Gyldendal skærer hårdt i indtjeningsskøn

Forlaget Gyldendal sænker forventningerne til årets resultat før skat markant.

Læs mere
Fold sammen
Gyldendal forventer en faldende tendens i salget til det generelle marked i årets 2. halvår, hvilket vil have en negativ indflydelse på omsætning og indtjening for hele regnskabsåret. På denne baggrund nedjusterer ledelsen sine forventninger til hele 2009. Ledelsen forventer herefter en koncernomsætning på ca. 870 mio. kr. mod tidligere forventet ca. 900 mio. kr.

Resultatet før skat ventes at lande på ca. 45. mio. kr mod et tidligere ventet niveau på 70 mio. kr.

Selskabet anfører, at det fortsat er behæftet med stor usikkerhed, hvordan koncernens omsætning og indtjening, særligt på det generelle marked, vil udvikle sig i den resterende del af regnskabsåret.

RB-Børsen