Gyldendal ramt af færre solgte bøger

Vi køber færre bøger. I hvert fald hvis man skal tro forlagskoncernen Gyldendals halvårsregnskab, der kommer ud med røde tal på bundlinjen.

Læs mere
Fold sammen
Samtidig må Gyldendal nedjustere helårsforventningerne, da et traditionelt opsving i salget for andet halvår ser ud til at blive mindre end vanligt.

- Koncernens nettoomsætning blev på 363 mio. kr., hvilket er et fald på 23 mio. kr. (5,9 pct.) i forhold til første halvår 2008. Faldet i nettoomsætningen kan i sin helhed henføres til reduceret salg til det generelle marked gennem boghandlere, skriver Gyldendal i regnskabet. Resultatet før skat blev et underskud på 16,3 mio. kr. mod et overskud på 9,7 mio. kr. i 1. halvår 2008. Det lavere resultat skyldes dels nedgangen i omsætningen, men også stigende omkostninger afskrivninger relateret til koncernens distributionsanlæg i Nordisk Bog Center kostede de røde tal.

Gyldendal har som følge af det lavere aktivitetsniveau valgt at tilpasse omkostningerne i løbet af 1. halvår - men disse vil først slå igennem i 2010, oplyser selskabet.

Gyldendal forventer en faldende tendens i salget til det generelle marked i årets 2. halvår, hvilket vil have en negativ indflydelse på omsætning og indtjening for hele regnskabsåret. Ledelsen forventer herefter en koncernomsætning på ca. 870 mio. kr. mod tidligere forventet ca. 900 mio. kr.

Resultatet før skat ventes at lande på ca. 45. mio. kr. mod et tidligere ventet niveau på 70 mio. kr.

Selskabet anfører, at det fortsat er behæftet med stor usikkerhed, hvordan koncernens omsætning og indtjening, særligt på det generelle marked, vil udvikle sig i den resterende del af regnskabsåret.

# Halvårsregnskab - Gyldendal:Mio. kr. H1 09 H1 08

-----------------------------------------------------------------

Omsætning: 362,9 385,6

EBIT: -15,6 5,9

Res. f. skat: -16,3 9,7

Nettores.: -11,8 7,0

Egenkapital: 343,1 341,7

Balance: 677,2 636,6#(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )