Group 4 Securicor skal først sikre sig selv

Læs mere
Fold sammen
For bare tre uger siden smeltede sikringsdelene fra danske Group 4 Falck og britiske Securicor sammen til selskabet Group 4 Securicor.

Dermed blev et af verdens største globale sikringsselskaber skabt kun overgået af svenske Securitas.Gigantfusionen

er imidlertid ikke som Group 4 Falcks hidtidige fusioner flest - nemlig et opkøb med det formål at opnå en geografisk

udvidelse. Der er derimod tale om en fusion, hvor der er store overlap mange steder i den nye koncern, og derfor bliver det en langt

mere kompleks integrationsproces for Group 4 Securicor end, hvad Group 4 Falck hidtil har prøvet.

Synergier

- I det

nye Group 4 Securicor kommer selskabet virkelig til at stå sin prøve. Der skal hentes mange af de klassiske synergier,

fordi der netop er et stort overlap mange steder i det nye selskab. Det bliver naturligvis derfor spændende at følge

integrationsprocessen, udtaler aktieanalytiker Michael Nielsen fra Jyske Bank.Group 4 Securicor forventer, at selskabet ved

at strømline og integrere funktioner samt drift vil kunne opnå omkostningsbesparelser i omegnen af 335 mio. kr. Det vil

i sagens natur også indebære nedlæggelser af alle dobbeltfunktioner i selskabet. Group 4 Securicor skal med andre

ord først sikre sig selv ved at få integrationen ført smidigt og hurtigt igennem, førend den nye koncern

er en »halvvejs« succes.Koncernen har nemlig herudover opstillet mål om at opnå omsætningsvækstrater,

der varierer mellem 5-15 pct. indenfor de forskellige forretningsområder.

Krydssalg- Group 4 Securicor har meldt

nogle væsentlige salgssynergier ud, hvilket man bør have en sund skepsis overfor. Normalt ses der jo negative salgssynergier

(tab af markedsandele og lav eller negativ organisk vækst, red.) ved så store fusioner, som Group 4 Falck og Securicor

er, forklarer aktieanalytiker Lars Heindorff fra Danske Equities.- Det er selvfølgelig ikke ude af proportioner, men

vi skal nok se nogle tal på bordet først, før vi kan vurdere det rigtig, supplerer han.Der er dog ingen

tvivl om, at der i det nye Group 4 Securicor ligger muligheder for at lave krydssalg, da de to selskaber faktisk komplementerer hinanden

rigtig godt. For hvor Group 4 Falck var stærk indenfor det Securicor svage vagtområde, var Securicor stærk indenfor Group

4 Falcks svage led i værdihåndtering.- De styrker, som de to selskaber hver især kommer med, har skabt et

meget stærkt selskab, der langt hen ad vejen også ligner Securitas mere (på omsætningsfordelingen, red.).

Group 4 Securicor vil på sigt således også langt bedre kunne tage kampen op om markedslederskabet, påpeger

Michael Nielsen fra Jyske Bank.Det nye Group 4 Securicor har altså mulighed for at skabe nogle gode pakkeløsninger

indenfor traditionel vagt, hvor der kan kobles noget alarm eller overvågning på, da netop sådan en løsning

kræver en del tyngde. Det bliver dermed mange tidligere Securicor-kunder, der i første omgang vil opleve de nye muligheder,

som ligger i Group 4 Securicor.Indenfor værdihåndtering har branchen derimod lige siden euro-konverteringen været

præget af en mindre pengecirkulation og øget priskonkurrence på det europæiske kontinent, som følge

af branchens høje overkapacitet.Analytikerne forventer imidlertid, at Group 4 Securicor med sine overlap på dette

område i eksempelvis Tyskland, vil kunne skabe en mulighed for at få værdihåndteringen til at køre

fornuftigt igen. Der bliver i hvert fald en oplagt mulighed for at få tilpasset kapaciteten til det rette niveau for koncernen,

så presset på indtjeningen og marginerne løftes.

Faglig kampPå kort sigt bliver det imidlertid

fra det meget medieomblæste amerikanske datterselskab Wackenhut, at Group 4 Securicor skal hente sin primære vækst.

For til trods for både et direktørskifte i marts 2003 umiddelbart før årsregnskabet skulle offentliggøres,

der gjorde aktiemarkedet nervøs, og en endnu ikke overstået faglig kamp mellem den amerikanske fagforening SEIU og ledelsen,

der startede i oktober 2003, så har Wackenhut hele tiden leveret resultaterne til Group 4 Falck.- Wackenhut er et meget

stærkt kort for Group 4 Securicor. De har klaret nedturen langt bedre end deres konkurrenter som følge af deres gunstige kontraktsammensætning,

hvor 30-40 pct. er offentlige, og hvor halvdelen af de private er indenfor atomsikring, siger Lars Heindorff.- Da branchen samtidig

er sen-cyklisk og den amerikanske økonomi har været i en større fremgang, vil det formentlig kunne ses på

den underliggende organiske vækst (intern vækst uden køb af virksomheder, red.) i Wackenhut, supplerer Michael

Nielsen.

Is i mavenGroup 4 Securicor peger imidlertid også selv på, at der fortsat også ligger gode vækstmuligheder

på nye markeder i Asien, Østeuropa, Afrika og Mellemøsten, hvor selskabet skal arbejde videre med at få

styrket sin position.Investorer, der investerer i den nye Group 4 Securicor aktie, skal dog fortsat have is i maven. Selvom

analytikerne godt nok peger på, at aktien på tiden handles med en integrationsdiscount, så vil kursen fremover blive drevet

af, om det lykkedes selskabet at få realiseret de udmeldte synergier eller ej. Lykkedes det vil der sandsynligvis ligge et pænt potentiale,

men omvendt kan fasen også give en masse turbulens, hvis der kommer mange negative effekter.Det har til denne artikel

ikke været muligt at opnå et interview med Group 4 Securicor som følge af selskabets ferie- og rejseaktiviteter.

Berlingske Tidende