Group 4 Falck fik lavere resultat

Der er arbejdet målrettet med at forbedre overskudsgraden i koncernen, og det er lykkedes.Rednings- og sikringskoncernen

Group 4 Falck kom ud af 2003 med resultater, der var lavere, end analytikerne havde ventet.Efter minoriteter fik Falck et overskud

på 415 mio. kr. mod 647 mio. kr. Det ordinære resultat før skat blev 941 mio. kr. mod 1169 mio. kr.Resultaterne

under EBITA-linien er under analytikernes forventninger. Analytikere adspurgt af SME for RB-Børsen havde ventet et nettoresultat

på 464 mio. kr. og et ordinært resultat før skat på 1127 mio. kr.Det meste af spændingen var

taget af regnskabsmeddelelsen, da hovedtal for koncernen - blandt andet omsætning og driftsoverskud - defineret som overskuddet

før finansposter, skat, goodwill og særlige poster (EBITA) - blev offentliggjort den 24. februar i forbindelse med koncernens meddelelse

om fusionen med britiske Securicor.Group 4 Falck omsatte for 34,5 mia. kr. sidste år mod 32,2 mia. kr. i 2002. Driftsoverskuddet

steg knap to pct. til 1706 mio. kr. fra 1675 mio. kr.

Valutakurser driller

Valutakursudviklingen har påvirket koncernen

i 2003. Væksten i omsætningen er reduceret med 6,7 pct. point eller 1838 mio. kr., og væksten i driftsoverskuddet

er reduceret med 6,3 pct.point eller 93 mio. kr. Det ordinære resultat er ligeledes ramt af valutakurserne samt af omkostninger

til reorganisering på 134 mio. kr. Dertil kommer et tab vedrørende euro-konverteringen på 33 mio. kr.Skattesatsen

er også steget i 2003 til 32,0 pct. fra 29,8 pct. året før. Det skyldes, at en større andel af indtjeningen

kommer fra USA, hvor skatteprocenten er højere end i andre af de lande, hvor koncernen er til stede.Der er arbejdet målrettet

med at forbedre overskudsgraden i koncernen, og det er lykkedes. Generelt har der været en positiv udvikling i hele 2003, men

specielt fjerde kvartal var positiv med en overskudsgrad på 5,9 pct. og en organiske vækst på 5,2 pct.Det

giver grundlag for en fortsat positiv udvikling i 2004, skriver Falck, der også konstaterer, at markedssituationen har været

vanskelig på koncernens markeder og forretningsområder. På den baggrund skal den stigende lønsomhed vurderes.Da

hovedtallene var kendt, var fokus på forventningerne til indeværende år.Der venter Falck en omsætningsvækst

i kroner på en-tre pct. eller til 34.867 mio. kr. til 35.558 mio. kr. og en vækst i EBITA på 10-12 pct. eller til

1877 mio. kr. til 1911 mio. kr. ligeledes i kroner. I lokale valutaer ventes vækstrater på henholdsvis fire-seks pct.

og 14-16 pct. Den organiske vækst ventes at blive på fire-fem pct.RB-Børsen