Grønlandsbanken: Lokalt fokus gavner forretningen

Ellers upåagtede Grønlandsbanken har lagt alle konkurrenterne bag sig, og banken er med en kursstigning på over 50 pct. blandt de allerbedste investeringer på det danske aktiemarked i år.

Siden nytår er aktierne i Grønlandsbanken steget med 51 pct., og det seneste år er aktierne steget med hele 83 pct. Men der er ikke umiddelbart nogen oplagt forklaring på den massive kursstigning i Grønlandsbanken, og banken er dybt afhængig af udviklingen i den grønlandske økonomi.

- Udviklingen kan have noget at gøre med, at der generelt er kommet mere opmærksomhed på Grønland. Der er gang i mange projekter. Specielt hvad angår efterforskning af mineraler og andre naturressourcer. Blandt andet er der to miner i drift, og det kan på lang sigt skabe flere penge i det grønlandske samfund. Men det er naturligvis svært for mig at kommentere hvorfor aktien er steget så meget som den er. Aktiekurserne er jo ikke noget vi fastsætter, siger ordførende direktør i Grønlandsbanken Martin Kviesgaard til RB-Børsen.

Han peger på, at der er godt gang i byggeriet på Grønland, og at det har stor indflydelse på bankens forretninger. På den anden side er den positive økonomiske udvikling i Danmark ikke altid af det gode for Grønland.

- Byggeriet er nok den største enkeltstående grundt til, at det går godt for os. Det har stor effekt på vores forretning. Men ser man på den indflydelse den danske udvikling har, kan en meget høj vækst godt skabe nogle flaskehalse. Forstået på den måde, at det kan være svært at rekruttere arbejdskraft til en række brancher og eksempelvis byggematerialer bliver dyrere. Så når det går godt i Danmark behøver det ikke nødvendigvis at have positiv indflydelse på Grønland, siger Martin Kvieasgaard.

Den offentlige "husholdning" har stor indflydelse på den grønlandske økonomi. Derfor ser man også i Grønlandsbanken med spænding frem mod den finanslov, der bliver præsenteret i august.

- Det offentlige forbrug og investeringer har en væsentlig påvirkning på konjunkturerne og en sund og stabil udvikling er naturligvis noget vi foretrækker, siger Martin Kviesgaard.

Økonomien på verdens største ø afhænger dog stadig hovedsageligt af bloktilskuddet fra Danmark. Fiskeriet vejer tungt, men også minedrift bidrager så småt til økonomien. Samtidig er efterforskningsaktiviteten en interessant og ukendt faktor, der på langt sigt måske kan ændre den grønlandske økonomi.

Grønlandsbanken vurderer, at udsigterne for økonomien i år er moderat pæne.

(RB-Børsen)