Grønlandsbanken banker alle konkurrenterne

 

Årets bedste investering blandt bankerne på det danske marked har ikke været giganter som Danske Bank eller Nordea. Upåagtede Grønlandsbanken har lagt alle konkurrenterne bag sig, og banken er med en kursstigning på over 50 pct. blandt de allerbedste investeringer på det danske aktiemarked i år.

 

Siden nytår er aktierne i Grønlandsbanken steget med 51 pct., og det seneste år er aktierne steget med hele 83 pct. Generelt har 2007 ellers været hård ved aktionærerne i de danske banker, og de fleste har set værdien af deres investering skrumpe.

 

Aktierne i Danmarks største bank, Danske Bank, er faldet med 6,4 pct. siden nytår, hvilket bringer den samlede kursstigning siden sidste sommer op på sølle 7 pct. Aktierne i Nordea, der på grund af rygter om fusioner og opkøb til tider er steget voldsomt, er siden sidste sommer steget med 27 pct. Afkastet af en investering i Nordea bliver lige præcis positivt i år, idet aktien siden nytår er steget med pauvre 1 pct.

 

Der er ikke umiddelbart nogen oplagt forklaring på den massive kursstigning i Grønlandsbanken. Banken er dybt afhængig af udviklingen i den grønlandske økonomi, og regnskabet for årets første kvartal viste god fremgang for Grønlandsbanken.

 

Regnskabet viste, at basisindtjeningen i Grønlandsbanken i årets første tre måneder var højere, end ventet. Alligevel fastholdt bankens ledelse forventningerne til hele året. Basisindtjeningen steg i årets første kvartal med knap 12 mio. kr. til 35 mio. kr., svarende til en vækst på 52 pct.

 

- Det er endnu for tidligt at vurdere om der er tale om et niveauskift, hvorfor der for året 2007 som helhed ventes en vækst i basisindtjeningen på godt 10 pct. i forhold til 2006, lød det dengang i regnskabet.

 

Økonomien på verdens største ø afhænger hovedsageligt af bloktilskuddet fra Danmark og fiskeriet, men også minedrift bidrager mere og mere til økonomien. Samtidig er efterforskningen efter olie en faktor, der kan ændre den grønlandske økonomi i fremtiden. Generelt vurderer Grønlandsbanken, at udsigterne for økonomien i år er pæne.

 

- Der ventes fortsat moderat vækst i den grønlandske økonomi som følge af de fortsat positive konjunkturer. Det er primært i de store byer, at fortrinsvist offentligt finansieret og subsidieret byggeri vil medføre vækst, lød det i kvartalsregnskabet fra maj.

 

Generelt har de små lokale og regionale banker dog klaret sig bedre end de store på børsen. Men også her giver Grønlandsbanken de andre banker baghjul. Vestjysk Bank og Lollands Bank er steget med 4 pct. i år, mens Sparekassen Himmerland kan være lidt med på Grønlandsbankens niveau. Sparekassen Himmerland, der blev børsnoteret sidste år, er siden nytår steget med 15 pct. Men en anden nylig børsnotering blandt bankerne, Bank Trelleborg, er faldet 13 pct. siden børsnoteringen i juni.

 

En aktie i Grønlandsbanken kunne mandag erhverves for 1080 kr., hvilket er uændret i forhold til fredagens kurs.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )