GPV Industri får 100 mio. kr. i kapitaltilskud

Mekanik- og printkortvirksomheden GPV Industri har nedjusteret forventningerne efter strategi med rationaliseringer.

I GPV’s halvårsregnskab blev forventningerne til omsætningen sænket fra 1.300 mio. kr. til 1.150 - 1.200 mio. kr., og resultat før skat sænket fra niveauet lidt under 0 til minus 75 - 85 mio. kr. En del af nedjusteringen skyldtes iværksættelsen af en større rationaliseringsplan, som forventes at koste 37 mio. kr., mens driften forventes at give et minus på 41 mio. kr.

Rationaliseringsplanen skal medføre en omkostningsreduktion på 80 mio. kr. om året blandt andet gennem afskedigelse af 190 ansatte. Samtidig foreslår bestyrelsen en kapitaltilførsel med et provenu på 100 mio. kr. i januar 2009 gennem en aktieemission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Tilsammen ejer de seks største aktionærer 61,1 procent af aktiekapitalen, og vi formoder, at man fra GPV’s side på forhånd har sikret sig støtte til denne kapitaludvidelse, inden man melder ud om den.

Adm. direktør Bo Lybæk siger herom til AktieUgebrevet:

- Vi kan ikke udtale os om en sådan støtte, men vore største aktionærer og banker har reageret åbent og konstruktivt på vores omfattende plan, og når vi offentliggør prospektet, vil det indeholde yderligere detaljer om planen og kapitaludvidelsen.

Normalt vil en kapitaltilførsel ske med henblik på at sikre et selskabs ekspansion, men med en rentebærende gæld på 352 mio. kr., en beskeden egenkapital samt banker, som ikke just står i kø for at øge kreditten til kriseramte selskaber, ser vi kapitaltilførslen som en nødvendighed for at kunne gennemføre den planlagte rationaliseringsplan.

Bedre resultat

Spørgsmålet er dog, om det er tilstrækkeligt. Rationaliseringsplanen vil isoleret set forbedre både bundlinje-resultatet og cash flow betragteligt, men det løser ikke problemet med den vigende omsætning i to ud af tre divisioner. Elektronikdivisionen har haft et flot halvår med en fremgang i omsætningen på 16 procent og en forbedring af det primære driftsresultat på 32 procent, men både mekanik- og printkortdivisionen har noteret en faldende omsætning i første halvdel af regnskabsåret.I halvårsregnskabet skriver I, at det utilfredsstillende resultat i mekanikdivisionen skyldes de to fabrikker i Glostrup og Tarm, hvor der er for lav udnyttelse af produktionsapparatet. Men hvis årsagen er en lavere ordreindgang, vil en reduktion af kapaciteten vel kun være symptombehandling af endnu større problemer?

»Den lavere ordreindgang i mekanikdivisionen skyldes ikke, at vi har mistet ordrer, som vi egentlig gerne ville have haft. Det skyldes primært, at vi har foretaget en grundlæggende ændring i selskabets holdning til omsætning. Vi gør nu op med ordrer, som ikke giver overskud og er parate til at acceptere en nedgang i omsætningen. Vi fokuserer altså på indtjening og ikke omsætning.«I har de seneste par år haft store tab på jeres aftaler med det amerikanske forsvar. Har I mulighed for at komme ud af disse underskudsgivende aftaler?

»Ja, det har jeg en klar forventning om.«I printkortdivisionen har omsætningen i første halvår været fem procent lavere end i samme periode i fjor, og resultatet som sædvanligt et to-cifret millionunderskud. Er der overhovedet nogen fremtid for den division?

»En del af rationaliseringsplanen indebærer, at vi flytter en meget stor del af omsætningen fra Danmark over til vores fabrik i Kina. Det vil reducere omkostningsniveauet betydeligt, og målsætningen er stadig at printkortdivisionen skal blive overskudsgivende.«

En møllestenPrintkortdivisionen har været en møllesten om GPV Industris hals i årevis, og Aktieugebrevet stiller spørgsmålstegn ved, om den nogensinde bliver et aktiv for koncernen. Man kan godt få en fornemmelse af, at de seneste tiltag i den division primært handler om at få gjort divisionen salgsklar, så GPV Industri kan slippe af med den uden de store omkostninger, som en lukning vil medføre.

At GPV Industri vælger at se positivt på fremtiden er forståeligt. Selskabet forventer en EBIT-margin på cirka seks procent ved udgangen af 2010 samt et positivt cash flow fra driften på 50 - 70 mio. kr. i 2009-2010.

Vi udelukker ikke muligheden for, at denne målsætning bliver opfyldt. Og vi ser den nye ledelses omfattende initiativer som både rigtige og nødvendige i betragtning af den situation, GPV Industri står i.

Men at virkeligheden ikke altid bliver som planlagt gælder specielt for kriseramte selskaber. Vi frygter, at den kommende kapitaltilførsel er for lille til at kunne frigøre GPV Industri afgørende fra det finansielle pres, som selskabet i øjeblikket er under. Og som måske bliver større i takt med, at den internationale lavkonjunktur forværres.

De kommende år indeholder en betydelig usikkerhed med hensyn til GPV Industris fremtid, og det bør indgå i vurderingen af aktien som investeringsmulighed.