GN taber tysk appelsag

Salget af GNs høreapparat-division Resound hænger i en meget tynd tråd, efter tysk appeldomstol har afvist at give en midlertidig tilladelse til transaktionen. (Opdateret 10.33)

RB-Børsen skriver, at flere nyhedsbureauer refererer, at den tyske appeldomstol siger nej til at give GN Store Nord en midlertidig godkendelse til et salg af høreapparatdivisionen GN Resound til schweiziske Sonova - det tidligere Phonak.

Det er appeldomstolen (Oberlandesgericht) i Düsseldorf der har taget stilling vedrørende GN Store Nords ansøgning om en foreløbig tilladelse til hurtigt at gennemføre transaktionen angående salget af GN ReSound til Phonak.

GN har søgt om, at der gives en foreløbig tilladelse til at gennemføre transaktionen bl.a. med den begrundelse, at en normal tidskrævende domstolsbehandling vil skade GN’s høreapparataktiviteter.

Men ifølge de foreløbige meldinger har den tyske domstol altså afvist at give en midlertidig godkendelse til transaktionen.

Baggrunden er, at GN den 2. oktober sidste år indgik en aftale om at sælge høreapparatsforretningen GN ReSound til Phonak for en samlet pris på 15,5 mia. kr. på nettogældsfri basis. Men aftalen var betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse i en række lande.

Og her besluttede de tyske konkurrencemyndigheder (Bundeskartellamt) i april at forbyde transaktionen med den begrundelse, at transaktionen vil medføre kollektiv markedsdominans på det tyske høreapparatmarked. Den afgørelse har GN og Phonak valgt at anke.

Og parallelt med hovedappelsagen, om de tyske konkurrencemyndigheder kan forbyde transaktionen, har GN altså forsøgt at få en midlertidig godkendelse i hus - hvilket altså er mislykket.