Glunz & Jensen nedjusterer driftsresultat for 2006/07

 

Glunz & Jensen nedjusterer forventningerne til årsresultatet for 2006/07 og forventer nu et driftsresultat på mellem 0 og 5 mio. kr. mod en tidligere resultatforventning på 15-20 mio. Samtidig venter Glunz & Jensen et fald i omsætningen i intervallet 450-460 mio. kr. mod tidligere en forventet omsætning på 485 mio. kr.

 

Ringsted-selskabets halvårsregnskab udviser et overskud før skat på 8,6 mio kr. Resultatet af den primære drift i 2. kvartal blev et underskud på 8,2 mio. kr. mod et overskud på 6,8 mio. kr i 2. kvartal af regnskabsåret 2005/06.

 

- Udviklingen i 2. kvartal 2006/07 har ikke været som forventet, idet investeringen i de nye produktområder har belastet resultatet i større omfang end forventet. Omstruktureringen af produktionsenhederne for de traditionelle produkter bidrager fortsat positivt til den økonomiske udvikling som følge af lavere enhedsomkostninger og lavere faste omkostninger, skriver selskabet i en kommentar til halvårsresultatet.

 

Forventningerne til driftsresultatet for 06/07 nedskrives, fordi selskabet forventer et fald inden for omsætningen af såkaldte CtP-pladefremkaldere. Derudover har Glunz & Jensen investeret betydeligt i to nye produktområder, som alene står for et underskud på 25 mio. kr. Resultatet påvirkes positivt af et overskud på særlige poster på 4 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab 06/07 - Glunz & Jensen:

 

Mio. kr. 1. halvår 2006/07 1. halvår 2005/06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 244,1 238,5

 

Driftsres. (EBIT): 8,9 5,4

 

Res. før skat: 8,6 5,8

 

Nettoresultat: 5,8 3,9

 

Egenkapital: 162,6 158,2

 

Balance: 326,1 296,5

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )