Glunz & Jensen: Halvårsresultat før skat 5,3 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
Trods en udviklingen i første halvår på linie med "det ventede" nedjusterer Glunz & Jensen ved halvåret. "En lavere end forventet ordreindgang i 2. kvartal og en kraftig konjunkturpåvirkning af den grafiske industri påvirker udsigterne for den kommende periode negativt", lyder det fra den grafiske virksomhed som nu har igangsat en række initiativer, der skal sikre den positive indtjening.

I halvåret faldt omsætningen fra 220 mio. kr. til 186 mio. kr., svarende til 15 pct., men i andet kvartal alene var der tale om en reduktion på 30 pct.

Resultat af primær drift (EBIT) løb op i 3,9 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. sidste år og førs akt blev det til et lille plus på 5,3 mio. kr. mod et minus sidste år på 3,9 mio. kr.

Den lave ordreindgang - og ændrede økonomiske betingelser i den vestlige verden betyder - som varslet af selskabet allerede i midten af januar - en nedjustering af forventningerne til hele året. De lyde nu på omsætning på 350-375 mio. kr. mod tidligere ca. 400 mio. kr., og en driftsoverskud (EBITA) på 0-5 mio. kr. mod tidligere 5-10 mio. kr.

- Vi må dog påpege, at det grafiske marked er særligt påvirket af de generelle økonomiske vilkår, hvilket vanskeliggør den øjeblikkelige estimering af selskabets fremtidige omsætning og indtjening ud over det sædvanlige, skriver Glunz & Jensen.

De skrappe tider har fået selskabet til at igangsætte oOverflytnineng af den tilbageværende danske produktion til Slovakie samt afvikle produktionen af konventionelle filmfremkaldere. Det betyder samtidig en generel personale- og omkostningstilpasning i hovedsædet og en mindre reduktion i antallet af de udenlandske medarbejdere.

# Halvårsregnskab - Glunz & Jensen:

Mio. kr. 2008-09 2007/08

---------------------------------------------

Omsætning: 185,6 220,0

Driftsres. (EBIT): 3,9 1,2

Res. før skat:: 5,3 -3,9

Nettoresultat: 5,0 -2,8

Egenkapital: 156,4 155,9

Balance: 274,9 343,2#

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )