Glistrup chokeret over Parken-dom: »Jeg er ikke ubegavet, men jeg forstår ikke, hvad der står«

Jørgen Glistrup og hans advokat, Andro Vrlic, har onsdag eftermiddag indsendt ansøgning til Procesbevillingsnævnet om at få Parken-dommen for Højesteret. Jørgen Glistrup er stadig rystet over fængselsdommen for kursmanipulation og føler sig som en brik i tilfældighedernes spil.

Foto: Liselotte Sabroe

Onsdag eftermiddag trykkede avokat Andro Vrlic på send-knappen, og afsted røg ansøgningen til Procesbevillingsnævnet, der tager stilling til alle ansøgninger om at få en sag for Højesteret. For Jørgen Glistrup, der for knap to uger siden fik en dom på halvandet års fængsel for kurmanipulation i Parken-sagen, er det afgørende at få nye øjne på sagen.

Han mener, at sagen er så principiel, at Højesteret bør have det sidste ord. Han føler sig som en brik i tilfældighedernes spil.

»Jeg er chokeret over dommen. Jeg havde ellers fået at vide, at når den kom i landsretten, kunne man forvente et vist kompetenceniveau. Jeg synes ikke, at den her dom giver udtryk for indsigt i børsmæssige og selskabsmæssige forhold. Det er helt tilfældighedernes spil. Og det børsfaglige niveau er så lavt. Den indre sammenhæng i dommen er ikke-eksisterende,« siger Jørgen Glistrup.

Han er utryg ved den 111 sider lange dom, som han har læst gentagne gange - uden at forstå den.

»Jeg er ikke ubegavet, men jeg forstår ikke, hvad der står. Jeg kan godt forstå, at retten har det svært. Den ene dag skal den dømme i en patentsag. Den næste dag i en voldtægtssag eller en konkurrenceretssag. Men som tiltalt sidder man undervejs og gætter på, hvad de har forstået, og hvad de ikke har forstået. Og det er ret afgørende for sagens videre forløb, hvis der er gjort forkerte antagelser,« siger han.

Han medgiver, at lovgivningen på området er særdeles vanskelig at forstå, men nævner også, at anklagemyndigheden ikke gjorde sagsfremstillingen mere enkel, tværtimod.

Personligt har Jørgen Glistrup det især svært med, at han blev dømt, selv om han fulgte alle de råd, han fik fra professionelle rådgivere vedrørende Parkens køb af egne aktier.

»For mig personligt finder jeg det mest problematisk, at jeg undervejs i den helt legitime afdækning af Parkens behov for egne aktier, bestræbte mig på at gøre tingene så korrekt som muligt. Jeg rådførte mig med flere advokater og revisorer, og der var indgået rådgivningsaftale med bankerne, hvis råd vi fulgte. Og så havner jeg i den her situation. Jeg bliver som kunde i en bank gjort ansvarlig for bankens ageren. Landsrettens fortolkning af reglerne er så afvigende fra den rådgivning, jeg har fået, og fra hvordan fondsbørsmarkedet benytter informationer, at det forekommer at være rene tilfældigheder, der afgør om sagen falder ud til den ene eller den anden side,« siger Jørgen Glistrup.

Men også forskellen på byretsdommen og landsretsdommen nager ham. I byretten fik han en dom på seks måneders ubetinget fængsel og konfiskation af 20.000 kr.

»Det er også bemærkelsesværdigt, at der stort set ikke er sammenfald imellem hvad byretten dømte for og hvad landsretten dømte for og vice versa,« siger Jørgen Glistrup.

I sidste uge var tidligere Parken-formand, Flemming Østergaard, på Facebook ude med lignende kritik af retten og dommen, men også med noget, der kunne tolkes som en kritik af Jørgen Glistrup og et forsøg på at sende aben videre. Sådan læser Jørgen Glistrup det imidlertid ikke.

»Sådan opfatter jeg det ikke. Jeg opfatter det primært som en kritik af det faglige niveau i landsretten,« siger Jørgen Glistrup.