Gigantbankers regnskaber ventes med spænding

En afgørende uge for den globale kreditkrise er i vente. De store investeringsbanker, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Bear Stearns, kommer nemlig med regnskaber, og investorer over hele verden venter regnskaberne med stor spænding.

Regnskaberne kan nemlig fungere som en slags foreløbig pejlemærke for, hvor hårdt bankerne er blevet ramt af uroen på de finansielle markeder, mener chefrådgiver i Nordea, Michael Borre.

»Det er meget væsentligt, om de melder om flere store tab. Vi har allerede set store afskrivninger fra nogle af bankerne, og det kan formentlig få en kortvarig positiv effekt, hvis ingen af bankerne melder om nye tab,« siger han.

Goldman Sachs, Morgan Stanley og Bear Stearns hører blandt de helt store internationale investeringsbanker, og investorerne vil nøje granske, om storbankernes regnskaber holder mål med de nedskrivninger, de allerede har varslet som følge af kreditkrisen. Uanset hvad der sker, er det dog alt for tidligt at afblæse krisen i denne omgang, påpeger Michael Borre.

»Investorerne vil se et par kvartaler i træk uden flere afskrivninger, men nogle gode regnskaber i denne uge kan blive begyndelsen på heling i sektoren. Omvendt kan nye store afskrivninger skabe ny uro på aktiemarkederne,« siger han.

Goldman Sachs lægger i morgen ud med årsregnskab for det skæve regnskabsår, der sluttede i november. Morgan Stanley kommer med regnskab onsdag, mens Bear Stearns følger op torsdag.

Aktieanalysechef i Sydbank, Bjørn Schwarz, mener, at storbankernes regnskab i denne uge kan få betydelig indflydelse på investorernes tillid til finansaktier. Det afgørende er, at de lægger alle kort på bordet, så det er klart, hvor eksponeret de er over for de såkaldte subprimelån, der har startet kreditkrisen.

»Det vil være en lettelse for markedet, hvis vi kan få mere klarhed over, hvor stor en eksponering de har over for subprimelån. Under alle omstændigheder vil det være en fordel, hvis de lægger alle kort på bordet,« siger Bjørn Schwarz.

Subprimelån er den amerikanske betegnelse for lån til personer med lav kreditværdighed. En del af disse låntagere kan i dag ikke betale lånene tilbage, og det har ført til betydelige tab blandt investeringsbanker, hedgefonde og andre finansielle aktører verden over.

Bjørn Schwarz fremhæver, at storbankerne Citigroup og UBS er kommet med nye meldinger om enorme milliardtab løbet af de seneste tre uger.

»Derfor bliver det ekstra spændende at se, hvad de tre vigtige regnskaber byder på i denne uge,« siger han.

Bear Stearns og Morgan Stanley har allerede afskrevet milliardbeløb som følge af kreditkrisen, og to af Bear Stearns hedgefonde er bl.a. lukket efter store tab. Michael Borre fra Nordea fremhæver derimod, at Goldman Sachs tilsyneladende har været bedre forberedt på kreditkrisen.

»I Goldman Sachs har man tjent på at »gå kort« i værdipapirer, der er faldet i værdi. Banken har lånt obligationer, som den forventer vil falde i værdi, og solgt dem videre i markedet. Senere er obligationerne købt tilbage til en lavere kurs, og det har Goldman Sachs vundet mere på, end de har tabt på krisen,« siger Michael Borre.