Genmab: Vellykkede forsøg med stof mod leddegigt

Genmab og samarbejdspartneren GlaxoSmithKline har fremlagt data fra fase III studier med ofatumumab til behandling af leddegigt i patienter, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af behandling med methotrexat.

Læs mere
Fold sammen
Ofatumumab-dataene viser, at det det primære mål er opfyldt - nemlig en forbedring på mindst 20 pct. i antallet af hævede og ømme led samt forbedring i andre mål for sygdomsaktivitet.

I alt 260 patienter indgik i undersøgelsen og efter 24 uger var responsraten for de behandlede signifikant bedre for end for de patienter, som modtog placebo. Responsraten var 50 pct. hos de patienter, der blev behandlet med ofatumumab sammenholdt med 27 pct. hos de patienter, som blev behandlet med placebo.

Der var ingen uventede bivirkninger og de oftest rapporterede bivirkninger var udslæt, nældefeber, næsesvælgsinfektion, pruritus, halsirritation og hypersensitivitet.

Ud over næsesvælgsinfektion fandt bivirkningerne generelt sted inden for 24 timer efter den første infusion. Et dødsfald, som blev rapporteret under undersøgelsens forløb, blev af investigatorerne ikke skønnet relateret til ofatumumab under undersøgelsesperioden på 24 uger.

RB-Børsen