Funki Tech solgt - Funki A/S stopper betalingerne

Staldinventar- og gyllesepareringsanlægsvirksomheden Funki i Gjellerup ved Herning har indgået en betinget salgsaftale

om at sælge datterselskabet Funki Tech for 23 mio. kr.Derefter er der anmeldt betalingsstandsning i børsnoterede

Funki A/S og Funki Manura, meddelte selskabet fredag.Køberen er Severin Ahlmann Holding GmbH, som indgår i ACO-koncernen,

der bl.a. ejer det danske selskab Durofarm-Faaborg, der er leverandør til Funki Tech A/S. Der er således tale om et industrielt

salg. Køber overtager samtidigFunki Techs rentebærende gæld på ca. 42 mio. kr.Funkis øvrige

aktiviteter -blandt andet Funki Manura (gylleseparation) og en industriejendom i Vildbjerg -vil nu blive frasolgt, oplyser Funki.-

Set i lyset af værdiansættelsen af de tilbageværende aktiviteter medfører dette, at aktiekapitalen i Funki

A/S må anses for værende tabt, og at der kun vil være delvis dækning til de af Funki A/S udstedte konvertible

obligationer, lyder det fra Funki som begrundelse for betalingsstandsningen.

Betingelser

Salgsaftalen er betinget af, at

det tilsyn, skifteretten udpeger, tiltræder aftalen, og at et flertal af Funkis kreditorer ikke vil modsætte sig gennemførelse

af aftalen i overensstemmelse med konkurslovens regler.På baggrund salget og betalingsstandsningen blev handelen med selskabets aktier

og konvertible obligationer på fondsbørsen suspenderet efter selskabets egen anmodning.På et ekstraordinært

bestyrelsesmøde i januar besluttede ledelsen at indlede forhandlinger om salg af selskabets væsentligste aktivitet -

Funki Tech, som indeholder staldmekaniseringsaktiviteterne.- Såfremt disse forhandlinger fører til gennemførelse

af salg, kan der - afhængig af afslutningen på salgsforhandlingerne samt værdiansættelsen af de tilbageværende

aktiviteter - være risiko for, at aktiekapitalen i Funki A/S vil være helt eller delvist tabt, skrev selskabet dengang.I

begyndelsen af december chokerede Funki investorerne ved at nedjustere forventningerne til resultatet i 2003 markant til et underskud

før skat på 16 mio. kr. mod tidligere et overskud på mellem 0 og 3 mio. kr. Nedjusteringen skete i forbindelse

med offentliggørelsen af regnskabet for første halvår af 2003/04.

Få investeringerInden for staldmekanisering

har omsætningen været tilfredsstillende i første halvår, selvom ordreindgangen og efterspørgslen faldt

markant i løbet af andet kvartal.Funki blev ramt af mindre investeringslyst blandt svineproducenterne, hvilket gav faldende

omsætning, skærpet konkurrence og faldende afsætningspriser.Med hensyn til forretningsområdet gylleseparation

var meldingen fra Funki, at man stadig regnede med at få ordrer mod slutningen af andet halvår, hvorimod omsætningen

først ville dukke op i regnskabsåret 2004/05.RB-Børsen