Funki styrtdykker efter problemer med salg

Staldinventar- og gyllesepareringsanlægsvirksomheden Funki i Gjellerup ved Herning har muligvis tabt aktiekapitalen, og der

er risiko for, at der ikke vil være dækning for selskabets konvertible obligationer. Sådan var meldingen tirsdag

til Københavns Fondsbørs.Meldingen nåede markedet kort efter middag, og ved lukketid var kursen mere end

halveret, da aktien lukkede i 4,8 kr., hvilket var 7,7 kr. (ca. 62 pct.) lavere end mandag.På et ekstraordinært

bestyrelsesmøde besluttede ledelsen at indlede forhandlinger om salg af selskabets væsentligste aktivitet, Funki Tech, som

indeholder staldmekaniseringsaktiviteterne. Forhandlingerne ventes afsluttet inden udgangen af marts.- Såfremt disse forhandlinger

fører til gennemførelse af salg, kan der - afhængig af afslutningen på salgsforhandlingerne samt værdiansættelsen

af de tilbageværende aktiviteter - være risiko for, at aktiekapitalen i Funki A/S vil være helt eller delvist tabt,

skriver selskabet, som tilføjer, at der er usikkerhed om, hvorvidt der er fuld dækning for obligationsprogrammet.Aktiviteterne

i Funki Tech berøres dog ikke af dette.

Nedjustering

I begyndelsen af december chokerede Funki investorerne ved at

nedjustere markant til et underskud før skat på 16 mio. kr. mod tidligere et overskud på mellem 0 og 3 mio. kr.

Nedjusteringen skete i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for første halvår af 2003/04.Inden

for staldmekanisering har omsætningen været tilfredsstillende i første halvår, selvom ordreindgangen og efterspørgslen

faldt markant i løbet af andet kvartal. Funki blev ramt af mindre investeringslyst blandt svineproducenterne, hvilket gav faldende

omsætning, skærpet konkurrence og faldende afsætningspriser.

Bedre næste årMed hensyn til

forretningsområdet gylleseparation, var meldingen fra Funki, at man stadig regnede med at få ordrer mod slutningen af

andet halvår, hvorimod omsætningen først ville dukke op i regnskabsåret 2004/05.Inden for staldmekanisering

har omsætningen været tilfredsstillende i første halvår, selvom ordreindgangen og efterspørgslen faldt

markant i løbet af andet kvartal. Funki blev ramt af mindre investeringslyst blandt svineproducenterne, hvilket gav faldende

omsætning, skærpet konkurrence og faldende afsætningspriser.Med hensyn til forretningsområdet gylleseparation,

var meldingen fra Funki, at man stadig regnede med at få ordrer mod slutningen af andet halvår, hvorimod omsætningen

først ville dukke op i regnskabsåret 2004/05.