Fredagens obligationer: Renterne endte i status quo efter slutspurt

De danske statsrenter endte helt uændret fredag efter en gevaldig slutspurt sidst på eftermiddagen, hvor det generelle humør vendte rundt på en tallerken.

Det skete, efter at der opstod rygter om, at den tyske storbank Deutsche Bank kan slippe noget billigere end først antaget i det ventede forlig med de amerikanske myndigheder omkring en gammel sag om realkreditobligationer.

Det vendte udviklingen på aktiemarkedet, hvor der pludselig blev flyttet penge over fra obligationsmarkedet. Det gav faldende kurser og stigende renter.

Efter at have haft bud efter en bundrekord med et niveau på minus 0,06 pct. fra morgenstunden endte den toneangivende tiårige statsrente herhjemme i minus 0,02 pct. - uændret fra torsdag - og blot et enkelt basispoint lavere end slutniveauet sidste fredag.

Fra nøgletalsfronten kunne investorerne fredag konstatere, at arbejdsløsheden i eurozonen forblev uændret på 10,1 pct. i august. Det var lidt sløjere end ventet blandt økonomerne, der ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde regnet med et fald til 10,0 pct.

Samtidig viste et forbrugerprisestimat for september sig som ventet at pege på prisstigninger på 0,4 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

Ud på eftermiddagen viste kerneinflationen i USA sig helt som ventet med en stigning i det såkaldte PCE Core på 1,7 pct. i august sammenlignet med samme måned sidste år.

Både Chicago PMI-indekset og tillidsindekset fra University of Michigan viste sig til gengæld bedre end ventet i september med indeksniveauer på henholdsvis 54,2 og 91,2. Økonomerne havde ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventet et Chicago PMI på 52,0 samt et Michigan-indeks på 90,0.