Fredagens obligationer: Renterne dykkede efter svage væksttal

De danske statsrenter dykkede fredag, hvor skuffende væksttal fra USA ud på eftermiddagen var med til at give udviklingen et ekstra lille nøk nedad.

Renten på den toneangivende danske statsobligation med udløb i november 2025 faldt med 3 basispoint til 0,47 pct., hvilket var nogenlunde i tråd med udviklingen på de øvrige nordeuropæiske obligationsmarkeder.

I Sydeuropa steg renterne omvendt en smule.

Generelt er renterne dog fortsat i et noget højere niveau nu, end de indledte året med, og det kan ifølge Sydbank hænge sammen med, at den globale økonomi er på vej op i gear.

En af de tunge bidragsydere til den tendens er naturligt nok verdens største økonomi, den amerikanske, og her fra blev der ud på eftermiddagen serveret tal for netop den økonomiske vækst i form af en opgørelse af bruttonationalproduktet (BNP) i fjerde kvartal sidste år.

Den viste en vækst på 1,9 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal, men opgjort i annualiserede tal. Det var dog ikke nok til at tilfredsstille økonomerne, der ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventede en vækst på 2,2 pct. Og det gav et ekstra lille dyk til statsrenterne.

Samtidig landede der også en opgørelse af ordreindgangen på varige goder i december. Der var - ligesom for BNP-tallene - tale om en foreløbig opgørelse, og den landede på et fald på 0,4 pct. mod en ventet fremgang på 2,5 pct. blandt økonomerne.

Senere på eftermiddagen - klokken 16.00 - var det så tid til den endelige udgave af tillidsindekset fra University of Michigan for januar. Her var der tale om en positiv overraskelse, idet indekset landede på 98,5 mod ventet 98,1 - der også var udfaldet af den foreløbige opgørelse - blandt økonomerne.