Fredagens obl.: Kursfremgang efter svag arbejdsmarkedsrapport

Det danske obligationsmarked lukkede fredag med solide kursstigninger, efter at den vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport for december tegnede et dystert billede af den amerikanske økonomi. Kursfremgangen kom til trods for en positiv opgørelse over detailsalget i eurozonen i november. De amerikanske aktiemarkeder lå ved danske lukketid med solide fald, hvilket understøttede den positive stemning blandt de fastforrentede papirer.

Den toneangivende ti-årige danske statsobligation, 4 pct. 2017, lukkede fredag 0,53 point højere i kurs 104,81 med en effektiv rente på 3,36 pct. Blandt realkreditobligationerne lukkede 4-35'erne 0,35 point højere i kurs 92,35 med en effektiv rente på 4,86 pct.

Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for december var fredag eftermiddag grim læsning, men ikke værre end frygtet. Arbejdsmarkedsrapporten skuffede især med arbejdsløshedsprocentsatsen, som steg markant til 7,2 pct. fra oprevideret 6,8 pct. Arbejdsmarkedsrapporten viste et jobtab på 524.000 personer, men det blev overskygget af oprevideringen af novembers jobtab på 584.000.

- Jobtabet i december var nok mindre end frygtet i markedet, men der var tale om markante nedjusteringer af beskæftigelsen i både oktober og november på i alt 154.000 personer, således at der reelt var tale om et jobtab på 678.000 personer ved årets udgang, skrev cheføkonom Jes Asmussen hos Handelsbanken i et notat umiddelbart efter offentliggørelsen.

- På den positive front må det dog siges, at jo værre de økonomiske nøgletal udvikler sig, jo større er sandsynligheden for, at Barack Obamas finanspoltiske pakke hurtigt vil blive vedtaget i det politiske system, samt blive implementeret - hvilket der må siges at være mere end almindeligt behov for, for at forhindre en total nedsmeltning af økonomien, bemærkede cheføkonomen.

Fredag formiddag kom der tal for detailsalget i eurozonen, som overraskede positivt med en fremgang på 0,6 pct. i november i forhold til måneden forinden. Analytikerne havde ventet en nulvækst. På årsbasis faldt detailsalget 1,5 pct. i november, hvor analytikerne havde ventet et lidt større fald på 1,7 pct.

Det tyske centralbankmedlem Axel Weber blev fredag blevet citeret for at sige, at den tyske BNP-vækst kan falde yderligere tilbage i forhold til den tidligere prognose fra den tyske centralbank, idet recessionen er blevet forværret de seneste par måneder. Tidligere prognose forudså, at den tyske BNP-vækst vil falde med 0,8 pct. i 2009, mens BNP-væksten vil stige med 1,2 pct. i 2010.

Den amerikanske tiårige T-bond lå ved dansk lukketid 6/32 point lavere i kurs 111 12/32 med en effektiv rente på 2,44 pct. Euroen blev svækket solidt mod dollaren og ved dansk lukketid kostede en euro 1,3513 dollar.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )