Forstædernes Bank opjusterer

På baggrund af det meget tilfredsstillende resultat for 1. halvår opjusteres forventningen for basisindtjeningen i Forstædernes Bank for hele 2007 med 50-60 mio. kr. til et niveau på 410-420 mio. kr.

- Opjusteringen er primært et resultat af en forventning om en fortsat positiv udvikling i nettorenten. Beholdningsindtjeningen for hele 2007 vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ultimo året, understreger banken i halvårsregnskabet.

I årsrapporten for 2006 var forventningerne til basisindtjeningen 360 mio. kr.

RB-Børsen