Formueforvalter: Frontalt sammenstød på de finansielle markeder

To megatrends tordner i disse dage sammen på de finansielle markeder. Optimisterne på den ene side ser lavere energipriser som en stor fordel for de udviklede økonomier, hvilket sender aktierne i vejret. På den anden side frygter mange, at råvarepriserne kan blive så lave, at faldende investeringer og misligholdelse af gæld i særligt oliesektoren kan udløse en ny lille finanskrise.

Foto: ATEF HASSAN

- Det er som at være vidne til et frontalt sammenstød på de finansielle markeder, siger Senior Advisor hos den uafhængige formueforvalter Investering & Tryghed, Henrik Arnfred, der forvalter cirka 8,5 mia. kr.

De finansielle markeder har af samme årsag været voldsomt volatile i december, hvor de to fronter for alvor har skabt uro på markederne.

- Vi er ret bekymrede for især amerikanske high yield obligationsudstedelser, hvor vi allerede nu ser nogle meget konkrete effekter af de lave olie- og energipriser. Investorerne flokkes mod udgangen i et meget illikvidt marked. Det er præcis denne smitterisiko, der kan risikere at sætte sig på store dele af markedet, siger Henrik Arnfred.

Investering & Trygheds hovedscenario er dog relativt optimistisk, og den uafhængige formueforvalter ligger ikke selv inde med pågældende type obligationer.

- Det er en balancegang fordi de lave energipriser realøkonomisk er en stor fordel for eksempelvis europæisk og japansk økonomi. Et depressivt råvaremarked kan også give ECB (Den Europæiske Centralbanl, red.) et større råderum til at sænke renterne yderligere og til at levere de udvidelser af opkøbsprogrammet, som ikke blev iværksat primo december, hvilket skuffede markedet, siger Henrik Arnfred.

For nylig advarede finanshuset Goldman Sachs om, at en oliepris på 20 dollar kan udløse en ny finanskrise. Samtidig har investorerne trukket penge ud af high yield fonden Third Avenue Focused Credit i et tempo, så den reelt er kollapset.

- De seneste uger har været meget hårde for aktiemarkederne. Men måske skal vi lige huske på, at tyske aktier trods alt er steget næsten 9 pct. i år, og at vi med hjælp fra dollaren også har fået et positivt afkast på amerikanske aktier, siger Henrik Arnfred.

Investering & Tryghed har i de seneste måneder neddroslet investeringer i erhvervsobligationer generelt. Ligeledes anbefaler Henrik Arnfred, at man skal være meget påpasselig med energi- og oliesektoren.

- Det farlige ved bundfiskeri er jo, at krogen sætter sig fast. Vi er stadig noget forbeholdne over for, hvor markedet ender. Så vil vi hellere have en overvægt af solide forbrugs- og industriaktier, siger han.