Formanden forlader Victoria Properties

Claus Colliander forlader bestyrelsen for Victoria Properties, som efter et godt halvårsresultat opjusterer forventningerne.

Victoria Properties kom ud af første halvår med et overskud på 7,9 mio. euro før skat og 5,7 mio. kr. efter skat mod overskud på henholdsvis 1,2 mio. euro og 2,8 mio. euro. - Resultatet er påvirket af værdireguleringer på investeringsejendomme på 6,6 mio. euro, oplyser selskabet. Grundet ventede yderligere opskrivninger på koncernens investeringsejendomme som følge af den generelle prisudvikling på det tyske ejendomsmarked samt en porteføljebetragtning opjusterer selskabet forventningerne til hele året til mellem 16 mio. euro og 18 mio. euro før skat. De tidligere forventninger lå på mellem 6,0 og 7,5 mio. euro. Selskabet skal have ny formand, da den hidtidige formand Claus Colliander ønsker at træde tilbage. Bestyrelsen foreslår Leif Jensen, administrerende direktør i VKR Holding, valgt som medlem af bestyrelsen med henblik på at indtræde som ny bestyrelsesformand, fremgår det af regnskabet. Victoria har indgået en låneaftale med FIH på 114 mio. euro, hvoraf 38 mio. euro er uudnyttet. Der kan således være flere køb i vente. Victoria Properties strategi er at investerer i ejendomme i de 10-12 største tyske byer i det vestlige Tyskland og Berlin.l