Forbrugerforventninger tænder lidt lys

Danmarks Statistiks tal for forbrugertilliden i januar viste en lille forbedring i forhold til december.

Den samlede forbrugertillidsindikator blev opgjort til -9,1 for januar mod -13,5 i december. Der var ventet -12. Det tænder et lille optimistisk lys, men forbrugertilliden er dog fortsat "i det røde felt".

- Ser man tilbage i tiden, er der en tendens til, at forbrugertilliden styrkes lidt i januar efter en julemåned, hvor forbrugernes syn på egen og dansk økonomi typisk svækkes lidt. Forbedringen kan således til dels ses i denne sammenhæng, men det spiller ganske givet også en rolle, at vi i slutningen af december fik en rentenedsættelse fra Nationalbanken. Sidste uges rentenedsættelse har lige som den seneste bankpakke derimod ikke kunnet spille nogen større rolle, da dataindsamlingen løber de første par uger af måneden, skriver Niels Rønholt i Jyske Bank i en kommentar.

Også i Nordea påpeger chefanalytiker Anders Matzen, at selvom noget af stigningen kan være midlertidig, grundet januareffekten, så er det positivt, at forbrugerne kan se lys for enden af tunnelen.

- Stigningen i forbrugertilliden dækker også over, at forbrugerne ser lidt mindre pessimistisk på Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag. Det kan være et tegn på, at folk har tillid til, at de forskellige økonomiske pakker, der diskuteres for tiden, rent faktisk også vil være med til at sikre fornyet fremgang i dansk økonomi, anfører han.

Jes Asmussen fra Handelsbanken hæfter sig ved, at forbedringen, som normalt sker i januar, kom trods hans forventninger om, at det ikke ville ske i år.

- Januar er traditionelt en måned, hvor udsalg er med til at trække lysten til at købe større forbrugsgoder i vejret. Vi havde dog ventet at denne effekt ville være udeblevet, da vi regnede med, at forbrugerne allerede havde vænnet sig til gode tilbud som følge af, at flere butikker allerede før jul havde åbnet op for markante prisreduktioner, skriver han.

Fremgangen i forbrugertilliden skyldes et mindre pessimistisk syn på den samlede danske økonomi om 12 måneder.

- Lavere renter, skattelettelser, de mange globale hjælpepakker samt lavere energipriser er formentlig med til at forklare stigningen, vurderer Handelsbanken.

Der er tilgengæld små fald i husholdningernes vurdering af deres egen økonomiske situation, der dog stadig er væsentligt mere positiv end vurderingen af den samlede danske økonomi.

Konklusionen fra Handelsbanken er, at pessimismen trods dagens lille bedring har bidt sig fast i de danske husholdninger, og flere af komponenterne i forbrugertillidsundersøgelsen tegner stadig et billede af et privatforbrug, der er på hastigt tilbagetog, hvor fokus vil være på opsparing snarere end forbrug, blandt andet som en korrektion af det voldsomme lånefinansierede overforbrug, der har karakteriseret udviklingen i de seneste år.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )