For meget jante hos danske iværksættere

Danske virksomheder har været en bedre investering for danske pensionstagere de seneste tre år sammenlignet med udenlandske virksomheder.

Alligevel har pensionsselskaberne i samme periode valgt at flytte investeringerne ud af landet.ErhvervsBladet har foretaget

en sammenligning af de syv største pensionsforvalteres afkast på henholdsvis danske og udenlandske investeringer siden

2001, og selvom der har været et samlet tab på aktieinvesteringer, så har tabet på danske aktier været

betydeligt mindre.De seneste tre år har pensionsforvalterne tabt 24,2 mia. kr. på investering i noterede og unoterede

udenlandske selskaber, mens tabet på danske aktieinvesteringer har begrænset sig til 3,7 mia. kr.Alligevel flytter

pensionsforvalterne flere og flere af danske lønmodtageres pensionsopsparinger til udlandet.Det er særligt på

unoterede aktier, eksempelvis højteknologiske iværksættere, at aktiviteten har været dalende herhjemme til

fordel for udenlandske iværksættere. På de børsnoterede aktier har aktiviteten udviklet sig næsten

parallelt.Udviklingen er blevet mødt med kritik hos flere fremtrædende erhvervsfolk og hos regeringspartierne,

men ingen ønsker tilsyneladende at gøre noget ved det.En arbejdsgruppe nedsat af økonomi- og erhvervsminister

Bendt Bendtsen (K) med repræsentanter fra både pensionsforvaltere og ventureselskaber har således opgivet at nå

til enighed om, hvordan man får flere pensionsmidler kanaliseret over i danske virksomheder. Arbejdsgruppen fremlægger resultatet

af sine anstrengelser til ministeren senere i dag, og formand for arbejdsgruppen, tidligere Oticon-direktør og bestyrelsesformand

for Poul Due Jensens Fond, Lars Kolind, bekræfter, at man ikke er nået til enighed om det han kalder et øget samfundssind

hos pensionsforvalterne.- Det er bekymrende, at det ikke er lykkedes for os at finde en løsning på, hvordan vi

får ført flere pensionsmidler over i stærke danske vækstvirksomheder. I en situation, hvor kapitalmarkedet

er sløjt, så jeg gerne, at pensionsforvalterne viste større interesse for danske virksomheder, siger Lars Kolind.Pensionsforvalterne

mener, at der er flere interessante investeringer i udlandet, og hos pensionsselskabet PFA forventer man at øge investeringerne

markant, særligt i unoterede aktier de kommende år. Her er investeringsdirektør Hasse Jørgensen ikke i tvivl

om, hvor pengene vil strømme hen fremover. Det er udenlandske virksomheder, der primært vil få glæde af de

1,5 mia. kr. PFA fremover vil investere i unoterede aktier.- Det er ikke geografien, der afgør, hvor vi placerer vores

investeringer. Investeringerne er derimod baseret på, hvor vi mener, at vi får det størst mulige afkast på

længere sigt, og her forventer vi, at der kommer flere interessante investeringsmuligheder i udlandet, siger investeringsdirektør Hasse

Jørgensen.Han afviser samtidig, at der skulle være kapitalmangel herhjemme, men henviser derimod til mangel på

virksomheder med tilstrækkeligt fornuftigt vækstpotentiale.De syv pensionsforvaltere er ATP, LD, Danica Pension,

Kommunernes Pensionsforsikring, PFA, Industri Pension og Pen Sam Liv, som tilsammen repræsenterer en pensionsformue på

746,2 mia. kr.