Fondsbørsen ser gerne et harmoniseret EU - dir

 

Det er ikke kun i samarbejdet mellem Danmark, Finland og Sverige, at reglerne omkring handel med værdipapirer skal harmoniseres. Hele den europæiske union er i gang med en ensretning af børsreglerne, og det vækker glæde i København.

 

- Vi ser gerne et fælles harmoniseret marked på det her område i EU, siger Erik Bruun Hansen, underdirektør på Københavns Fondsbørs.

 

Tendensen i den europæiske union er, at reglerne for medlemslandene skal harmoniseres, så skellene mellem landene bliver mindre. Tidligere koncentrerede EU sig kun om at lave minimumsregler, som landene hver især kunne bygge ovenpå.

 

- Men i dag er det ligesom om, at EU ikke udstikker minimumsregler som tidligere, men i væsentligt omfang forsøger at harmonisere spillereglerne for værdipapirmarkedet, siger Erik Bruun Hansen.

 

Ifølge direktøren er alle aktører på markedet interesseret i ens regler, fordi det skaber større gennemsigtighed. Derfor forsøger Sverige, Finland, Danmark og de baltiske lande lige nu at vise vejen ved at ensrette igennem OMX-samarbejdet. Men på trods af de gode intentioner, så har de enkelte lande forskellige love, som børserne ikke kan ændre på.

 

- Vi kan så forsøge at gøre forskellighederne færre, og det vil vi gøre, så langt det kan lade sig gøre, siger Erik Bruun Hansen og nævner eksempler som reglerne i forhold til forventninger og kvartalsregnskaber.

 

- Men hvad eller hvornår det bliver, ved vi ikke endnu. Men vi er i en proces, hvor vi i OMX-børserne gerne vil have en fælles regulering af markedet. Og det arbejder vi med i løbet af 2007, siger Erik Bruun Hansen.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )