Fondsbørsen: Begrænset værdi af insider-meddelelser

Men fondsbørsen vil ikke foretage sig noget i bestræbelserne på at højne informationsniveauet.

De børsnoterede danske virksomheder sprøjter mere eller mindre værdiløse insider-meddelelser af sted, men selv om fondsbørsens underdirektør medgiver, at man kan stille spørgsmålstegn ved værdien af disse meddelelser, så ønsker den danske markedsplads ikke at gøre noget aktivt for at højne informationsniveauet.

Business.dk skrev i går om insider-meddelelserne, der dybest set er ligegyldige, fordi de ikke giver investorerne et overblik over hverken insidernes samlede incitamentspakker eller over insidernes gevinst, når de indløser deres optioner.

Blandt andet sagde Ken Bechmann, der er Danmarks førende ekspert i aktieoptioner:

”Grundlæggende handler det om, at for at kunne fortolke signalværdien af en insider-handel, så bør investorerne have flere oplysninger om handlens karakter. Som det er i dag, står informationerne i insider-meddelelserne meget alene og giver ikke investorerne noget overblik. Det er svært at se, hvor stor en del af et optionsprogram der udnyttes ved de forskellige handler. Det kan man først se senere i årsregnskaberne.”

Hos Fondsbørsen siger underdirektør Erik Bruun Hansen, at hvis man ønsker yderligere oplysninger i relation til insideres handler, skal der nok en lovændring til, hvilket som bekendt er et anliggende for Folketinget.

Men I kan vel som en privat virksomhed selv vælge, at virksomhederne skal informere bedre, så insider-meddelelserne giver mere værdi til investorerne?

”Jeg tror, at det vigtigste for investorerne er, at der er gode og præcise informationer om ledelsens samlede incitamentsprogrammer,” siger Erik Bruun Hansen og forklarer, at efter børsens oplysningsforpligtelser skal selskaber give detaljerede informationer i forbindelse med, at det besluttes at indføre incitamentsprogrammer – ligesom også Corporate Governance anbefalingerne giver retningslinjer på området.

”Og regnskabsreguleringen tilsikrer, at der gives statusoplysninger om udnyttelsen af programmerne. Endelig er det for nylig af Folketinget besluttet, at incitamentsprogrammer forudsætter, at spørgsmålet behandles af generalforsamlingen i selskabet, som skal beslutte retningslinjerne herfor,” siger børsens underdirektør.

”Så det væsentligste for investorerne er ikke nødvendigvis at få flere informationer i forbindelse med den enkelte insider-handel, men det samlede overblik. Og så skal man også huske på, at insider-meddelelserne blot er en af mange informationer,” siger Erik Bruun Hansen til Business.dk.

Så I vil ikke foretage jer noget for at højne informationsniveauet?

”Nej, ikke i forhold til paragraf 28a (Som er den paragraf i Værdipapirhandelsloven som beskriver informationskravene i forbindelse med insider-meddelelser, red.). Men i forhold til den samlede beskrivelse af incitamentspakkerne og overvejelserne der ligger bag disse, der er vi glade for den stramning, der er kommet,” siger Erik Bruun Hansen og henviser til den nye lovgivning, der trådte i kraft 1. juli i år, som indebærer, at bestyrelsen fra næste generalforsamling skal oplyse, hvad der udløser bonusbetalinger til ledelse og bestyrelse, hvem der får dem og værdien af dem. Aftalerne skal godkendes af aktionærerne, der dermed får mulighed for at forkaste options- og bonusaftaler, de ikke finder rimelige.

Men synes du selv, at de nuværende regler, der omhandler den enkelte insider-meddelelse, giver værdi til investorerne?

”Værdien er nok begrænset, men det har en vis interesse for markedet alligevel. Men igen - det er nok ikke det vigtigste for investorerne,” siger Erik Bruun Hansen.