Føroya Banki forbereder salg af fiskeopdræt

Føroya Banki vil sælge sin andel af fiskeopdrætselskabet Bakkafrost, da selskabet skal fusioneres med Vestlax og noteres på børsen i Oslo.

Det oplyser Føroya Banki, der ejer 34 pct. af Bakkafrost.

- Aktierne er bogført i bankens regnskab til anskaffelsesprisen på 9 mio. kr. Banken har også en mindre aktiepost og konvertibel gæld i Vestlax, der i alt er bogført til en nominel værdi af 42 mio. kr. i bankens regnskab. Gennem konvertering af gælden i Vestlax til aktier vil banken komme til at eje 33 pct. af det fusionerede selskab. I forbindelse med børsnoteringen af det fusionerede selskab påtænker banken at afhænde hele aktieposten i selskabet, skriver selskabet.

Aktionærerne i fiskeopdrætsselskaberne, Bakkafrost og Vestlax, har underskrevet en aftale om at fusionere de to selskaber og forberede en børsnotering af det fusionerede selskab på Oslo Børs i 2010. Fusionen er betinget af myndighedernes godkendelse.

RB-Børsen