Flugten fra fondsbørsen fortsætter

Og det er allerede næsten sikkert og vist, at seks selskaber bliver afnoteret næste år, mens yderligere fire-fem er på vej væk. Til gengæld kommer der som minimum en ny aktie til. Det er OMX, der står bag den svenske fondsbørs, som Københavns Fondsbørs lægges sammen med. Desuden er både forsikringskoncernen Tryg og DONG godt på vej til at blive børsnoteret.

I det nye år vil både Falck, Group 4, Dansk Kapitalanlæg, tekstilvirksomheden G. Falbe-Hansen, Wessel & Vett og United Plantations Africa (UPAL) blive afnoteret, om alt går efter planerne. Hertil kommer, at Investeringsselskabet af 30.4.92 har bebudet, at når der foreligger en ekstern vurdering af investeringerne i Axcel, som selskabet ejer over 5 pct. af, vil der blive fremsat et købstilbud til aktionærerne med henblik på afnotering. Ligeledes har VT Holding, Højgaard Holding og Potagua meddelt, at selskaberne på sigt skal afnoteres, når aktiviteterne er solgt fra.

Endelig har familien Wewer og Sven Wewers fond endnu ikke taget stilling til, om de efter salget af Wewers teglaktiviteter til Wienerberger, samtidig med at de overtager aktier i Wewers fra Wienerberger og derved opnår en ejerandel på 90 pct., vil afnotere selskabet.

I løbet af 2004 blev to selskaber solgt til amerikanske interesser - Radiometer til Danaher og kød- og fødevarekoncernen BHJ til The Lauridsen Group, mens tre blev fusioneret med andre børsnoterede selskaber. De tre er First Investment Partner (FIP), NEG Micon og EuroCom Industries.

FIP''s primære aktivitet bestod efter frasalg af aktieposten i Dansk Kapitalanlæg. Derfor var det naturligt at fusionere de to selskaber. Siden hen har et konsortium, som består af en række nuværende aktionærer i Dansk Kapitalanlæg, planlagt at afnotere det.

De to store danske vindmølleproducenter, NEG Micon og Vestas, blev i slutningen af 2003 enige om at lægge deres aktiviteter sammen for blandt andet at opnå en størrelse, der vil gøre det muligt at udnytte vækstmulighederne på vindenergimarkedet - især ved offshore- og større onshoreprojekter. Fusionen blev gennemført tidligere på året, og NEG Micon forlod børslisten.

Endvidere blev EuroCom Industries, som i 2003 forgæves blev søgt overtaget af selskabets hovedaktionær - det tyske EuroMarine - købt af kommunikationsudstyrsvirksomheden Thrane & Thrane.

Hvad der ikke lykkedes for EuroMarine klarede familiefonden bag Julius Koch, Karen og Poul F. Hansens Familiefond. Selskabet, der laver blandt andet stigebånd, snehegn og solafskærmninger, blev afnoteret i år, efter at der i september sidste år blev fremsat købstilbud til de resterende aktionærer.

Den norske energikoncern Hafslund forsvandt også fra fondsbørsen efter 14 år med sporadiske, få og små handler. Selskabet blev i sin tid noteret i København, da det i 1990 købte det danske medicinalselskab DAK-Laboratoriet, som var ejet af Danmarks Apotekerforening. Der blev betalt med aktier i det daværende Hafslund Nycomed.

For flere andre selskaber ligger der dog en trist historie bag, at de ikke længere er noteret på Københavns Fondsbørs - hele tre selskaber gik konkurs, mens et enkelt - trægulvproducenten F. Junckers Industrier i Køge - blev købt af investeringsselskabet Axcel for en slik for at undgå en konkurs. Det betød, at aktionærerne mistede deres investering, mens en del arbejdspladser blev reddet. Herudover måtte staldinventar- og gyllesepareringsvirksomheden Funki, industriinvesteringsselskabet Incentive og senest i november moderselskabet i træ- og byggevarekoncernen Consenta kapitulere og erklære sig konkurs. En del af Consenta lever dog videre på fondsbørsen, idet træindustrikoncernen ITH har overtaget Palsgaard Træ, der leverer præfabrikerede byggeløsninger i træ, herunder spær og tagelementer.

Der er desuden det gamle danske tovværk- og stålwireselskab Randers Reb, som fortsat er i betalingsstandsning og noteret på fondsbørsen. Størsteparten af aktiviteterne er imidlertid solgt fra, og det er tidligere meddelt, at selskabets aktiekapital er tabt. Betalingsstandsningen blev kort før jul forlænget frem til midten af marts 2005.

Sidst men ikke mindst indeholder årets afnoteringer en lille krølle, idet spaltningen af Group 4 Falck og den efterfølgende fusion med britiske Securicor samtidig gav anledning til noteringen af hele tre nye selskaber - Group 4 Securicor, Falck og Group 4. De to sidstnævnte er dog allerede på vej væk igen - redningskoncernen Falck fordi det er købt af Nordic Capital og ATP Private Equity Partners via deres fælles selskab Cidron. Også Group 4 vil blive afnoteret i løbet af året. Selskabet er en slags mellemregning efter spaltningen og før fusionen med Securicor. RB-Børsen