FLSmidth vil drive fabrikker for at sprede risikoen - dir

 

FLSmidth & Co vil i højere grad stå for selve driften af cementfabrikker og mineralanlæg. Det sker for at sprede risikoen i koncernens aktiviteter, oplyser administrerende direktør i FLSmidth & Co., Jørgen Huno Rasmussen, til RB-Børsen.

 

- Vi vil gerne indgå langsigtede aftaler, hvor vi står for udvalgte dele af den daglige drift og vedligehold. Det er et af de elementer, vi vil bruge til at fremme eftermarkedet, og dermed gøre os mindre afhængige af projektanlæg, siger Jørgen Huno Rasmussen.

 

TOTALDRIFT EN MULIGHED

 

Aftalerne om at stå for drift og vedligehold vil typisk være længerevarende og omfatte alt fra ansættelse af personale til sikring af leveringen.

 

- Det er ikke planen, at vi skal drive en hel fabrik, men det kan undtagelsesvis godt være tilfældet. Hidtil har vi gjort det i mindre skala, men ikke så systematisk, som vi vil til nu, forklarer Jørgen Huno Rasmussen.

 

- Vi ser det som en naturlig videreførsel af det, vi gør i dag. Typisk vil det være aftaler, hvor vi står for drift og vedligehold af enkelte typer maskiner, og det bliver os, der beslutter, hvornår de enkelte sliddele skal skiftes ud. Det betyder sikkert, at delene udskiftes lidt oftere, og det kommer til at koste kunden lidt mere, men vi kan til gengæld garantere et højere driftsniveau, tilføjer han.

 

Når FLSmidth & Co. afleverer en fabrik i dag, står koncernen gerne for driften af fabrikken, indtil maskiner og personale er indkørt. Herefter køres en garantiproduktion, der skal dokumentere, at fabrikken kan producere den lovede mængde, før den afleveres til ejeren. De nye aftaler indebærer, at FLSmidth & Co herefter fortsætter med at stå for drift og vedligehold af maskinerne.

 

200 MINEARBEJDERE I CHILE

 

Koncernen har allerede en fem-årig aftale om den totale drift af en kobbermine i Chile, og det er aftaler som den, ledelsen håber at kunne indgå flere af både inden for cementproduktion og minedrift. Koncernen har ansat omkring 200 medarbejdere ved den chilenske mine.

 

- Det er også det typiske totale antal medarbejdere på mange af cementfabrikkerne, men vores aktiviteter vil kun udgøre en begrænset del heraf, og af vores medarbejdere vil der ingen kun være behov for at sende et begrænset antal specialister ud, da langt størstedelen vil være lokalt ansatte på kortfristede kontrakter, siger Jørgen Huno Rasmussen.

 

Umiddelbart vil det ekstra driftsansvar pålægge koncernen en ekstra risiko, men direktøren anfører, at risikoen er begrænset, fordi FLSmidth har stort kendskab til driften af sine egne maskiner. Derfor vil kunden gerne betale herfor.

 

- Der kan være et element af større risiko, men ting, der for kunden repræsenterer en risiko har ikke nødvendigvis samme risiko for os, siger han.

 

RISIKO SPREDES FLERE STEDER

 

Det er ikke kun større aftaler om drift og vedligehold, der skal fremme eftermarkedet hos FLSmidth. Jørgen Huno Rasmussen henviser til, at koncernen også har andre tiltag, som kan få betydning for risikospredningen.

 

- Træning af medarbejdere kan blive en lige så vigtig del. Vi uddanner kundernes medarbejdere og efteruddanner dem, når der er behov for det. Vi har de bedste forudsætninger, og vi har kendskabet. Det kan være svært for kunden at overskue, med mindre der er tale om de helt store kunder, og vi mærker en stigende interesse for det, siger Jørgen Huno Rasmussen.

 

Konkurrenterne til FLSmidth & Co. har også fået øjnene op for de muligheder, der ligger i eftermarkedet, så den danske koncern står ikke alene med sine ideer.

 

- Nogle af vores konkurrenter gør det også, men vi er tidligere ude, og jeg tror, at vi gør det meget mere systematisk, anfører Jørgen Huno Rasmussen.

 

For nogle år siden var FLSmidth & Co. i store vanskeligheder, fordi koncernen var bundet op på store og risikable enkeltprojekter. Det medførte hensættelser til tab den ene gang efter den anden, men siden bestyrelsens fokuseringsstrategi i 2002 har der været stor fokus på at få ryddet op heri og få spredt risikoen ud.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )