Flot halvår fra Nordea

Nordea kom markant bedre ud af årets første halvår, end markedet havde ventet. En del af forklaringen ligger i tilbageførslerne, mens rente- og gebyrindtægterne stort set ligger som ventet.

Foto: Torben Christensen
Nordea fik markant bedre halvårsresultat end ventet. Finanskoncernen offentliggjorde torsdag et ordinært overskud på 14 mia. kr. i årets første halvdel, mens analytikere adspurgt af RB-Børsen havde ventet et overskud på 13,3 mia. kr.

Dermed er overskuddet øget med 632 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

- Implementeringen af vores nye driftsmodel og de deraf følgende justeringer af organisationen forløber planmæssigt samtidig med, at den stærke fremgang i forretningsområderne fastholdes, skriver koncernchef i Nordea, Christian Clausen, i halvårsmeddelelsen.

Bag tallene ligger en stigning i nettorenteindtægterne på knap 9 pct. til 2047 mio. euro og en stigning i gebyr- og provisionsindtægterne på godt 5 pct. til 1083 mio. euro. Her var ventet stigninger til henholdsvis 2038 mio. euro og 1087 mio. euro.

Tab og hensættelser på udlånskontoen er stadig begrænsede i det nordiske finanshus. Nordea har i første halvår opskrevet værdien af sine udlån med 41 mio. euro, mens der var ventet en opskrivning på 1 mio. euro.

Skattebetalingen hos Nordea er gået hen og blevet interessant, da koncernen har betalt en del mindre i skat, end analytikerne havde lagt ind i deres regneark.

Bundlinien viser således et overskud på 1517 mio. euro mod et konsensusestimat på 1371 mio. euro. Om den fremtidige skattebetaling anfører ledelsen, at lavere selskabsskat i Danmark betyder, at koncernens gennemsnitlige standardskattesats er nede på 26 pct. fra tidligere 28 pct.

For hele 2007 venter Nordea stadig, at indtægterne vil stige med 3-4 pct.point mere end omkostningerne opgjort uden købet af Orgresbank i Rusland. Tages der højde herfor, ventes en forskel på 2-3 pct.point. Nordea følger reglerne for børsen i Stockholm og offentliggør derfor ikke mere specifikke forventninger til årsregnskabet.

(RB-Børsen)