Flere tvangsauktioner resten af året

Tendensen med mange tvangsauktioner vil fortsætte den kommende tid, vurderer økonomer.

Læs mere
Fold sammen
I juli blev der bekendtgjort 323 tvangsauktioner mod 300 måneden før, og BRF vurderer, at et niveau på 300-400 pr. måned kommer til at være billedet året ud. Det vil bringe det tvangsauktionerne op på omkring 3900 i 2009, knap 40 pct. flere end i 2008.

- Faldende renter, stigende indkomster og lavere skatter vil tage noget af brodden af det stigende antal tvangsauktioner, men der vil fortsat komme en hel del boliger på tvang, dels som følge af den stigende ledighed, dels som følge af den fortsat lave handelsaktivitet på boligmarkedet, forudser cheføkonom Ulrikke Ekelund fra BRF Kredit.

Også Steen Bocian fra Danske Bank ser mange tvangsauktioner i den kommende tid.

- Mange af de, som blev fyret i starten af året, har haft opsigelsesvarsler, som har bevirket, at det først er hen over sommeren, at de har mistet deres indkomst, dermed er der mere i vente fra den kant. Når man så kombinerer det med, at antallet af ledige er fortsat op og forventes at stige yderligere i resten af året i år og næste år, så tegner der sig et billede af, at flere og flere danskere bliver sårbare, skriver han i en kommentar.

Bocian peger dog som Ekelund også på formildende omstændigheder i form af faldende rente, SP-penge og skattelettelser. Men han understreger, at de formildende omstændigheder ikke nok til at bremse tendensen til flere tvangsauktioner.

Men selv om antallet at bekendtgjorte tvangsauktioner er steget kraftigt det seneste års tid, er det vigtigt at holde fast i, at ikke alle bekendtgjorte tvangsauktioner bliver gennemført, anfører Ulrikke Ekelund. I 2008 svarede antallet af gennemførte tvangsauktioner til 62 pct. af de bekendtgjorte.