Fionia/CEO: Hårdt brug for kreditpakke, overvejer emission

Fionia Banks ledelse har fundet den store regnemaskine frem. Vil kapitalindsprøjtningen fra staten være nok til, at banken klarer skærene, eller bliver det nødvendigt med en aktieemission? De spørgsmål diskuterer den fynske bank i øjeblikket, fortæller bankdirektør Kaj Østergaard Mortensen til RB-Børsen.

- Vi skal have tilført kapital på den ene eller den anden måde. Så vidt vi kan vurdere, er kreditpakken en god hjælp, men vi vurderer, om pakken er hele svaret eller en del af svaret. Derfor overvejer vi at foretage en supplerende aktieemission, siger Kaj Østergaard Mortensen.

På hans skrivebord ligger i øjeblikket det lovforslag, der skal gøre det muligt for staten at indskyde op til 100 mia. kr. i den danske finanssektor i form af hybrid kernekapital. Detaljerne i det forslag er bankdirektøren i gang med at nærstudere, og der vil derfor gå nogle dage, inden Fionia Bank har overblik over, hvor langt kreditpakken hjælper. I pakken ligger for eksempel et krav om, at kernekapitalprocenten skal bringes op på 12 pct. Fionia Bank har endnu ikke regnet på, om banken kan komme derop alene ved den statslige hjælp.

Af den politiske aftale fremgår det desuden, at ansøgningsfristen er 30. juni. Om det betyder, at der først kan udbetales penge fra pakken til sommer, står ikke krystalklart.

- Men hvis det er tilfældet, så vil jeg sige, at det er sent, hvis man står i en økonomisk krise. Bare tænk på, hvad der er sket det sidste halve år, siger Kaj Østergaard Mortensen.

Behovet for kapital skyldes, at Fionia Bank har tabt så mange penge sidste år, at banken har måttet tære på sin kapital. Derfor er solvensen i øjeblikket nede på 8,3 pct., kun lige over den grænse på 8 pct., som skal overholdes, hvis ikke banken skal miste sin tilladelse til at drive finansiel virksomhed.

Fionia Bank holder generalforsamling 10. marts, og i fald der skal foretages en emission vil det først skulle besluttes her.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )