Fionia Bank lever næppe op til krav i bankpakken

Fionia Bank får svært ved at få enderne til at mødes med den nye bankpakke.

Læs mere
Fold sammen
Et krav er nemlig, at den såkaldte kernekapitalprocent efter indskud fra staten skal udgøre 12 pct.

I sit seneste regnskab meddelte banken, at den havde en kernekapitalprocent på 7,5, men siden er der blevet meldt om store nedskrivninger, der har bragt solvensprocenten ned på 8,3 fra 10,2 ved kvartalsmeddelelsen.

Hvor langt ned, kernekapitalprocenten er røget, er ikke offentliggjort, men en analytiker, der ønsker at være anonym, vurderer over for RB-Børsen, at den ligger omkring 4,5 pct. eksklusiv allerede optaget hybrid kernekapital.

Med hybrid kernekapital fra staten svarende til 50 pct. af kernekapitalen, som er det maksimale, vil banken kunne nå op på omkring 9 pct.

Kernekapitalprocenten udregnes som egenkapital plus hybrid kernekapital sat i forhold til de risikovægtede aktiver. Hos Fionia Bank er ledelsen i færd med at regne ud, om det bliver nødvendigt med en aktieemission for at holde skindet på næsen. Direktør Kaj Østergaard Mortensen siger til RB-Børsen, at generalforsamlingen i marts vil skulle tage stilling til en eventuel emission.

Fordelen ved en aktieemission er, at Fionia Bank ikke blot vil få penge ind fra emissionen, men samtidig også vil kunne optage mere hybrid kernekapital.

Reglerne for hybrid kernekapital er yderst komplicerede. I dag må den hybride kapital kun udgøre 15 pct. af kernekapitalen. Men reglerne bliver ændret med bankpakke II. Nu må den hybride kernekapital udgøre op til 50 pct., men hvis den skal udgøre mere end 35 pct., skal den del, der ligger over 35 pct., kunne omdannes til aktiekapital. Dermed kan staten blive medejer af de banker, som den måtte vælge at låne helt op til 50 pct. af kernekapitalen som hybrid kapital.Hvis staten vil undgå at få aktier i Fionia Bank, skal den altså kun låne Fionia, hvad der svarer til 35 pct. af bankens kernekapital. Det vil betyde, at Fionia vil nå op på en kernekapitalprocent på omkring 7 pct. - altså langt fra de 12 pct., som er regeringens mål med kapitalindskuddet. Et alternativ til at øge kernekapitalen er at nedbringe de risikovægtede poster - det vil i praksis sige skille sig af med en stor klump udlån, hvad der vil svare til, at Fionia skal nedbringe udlån for flere milliarder.

- Det er en udfordring i det her marked. Det kræver typisk, at kunderne har et nyt pengeinstitut, og det er nok kun de bedste kunder, der kan finde det, vurderer analytikeren over for RB-Børsen.

Med udgangspunkt i de seneste udmeldinger ser situationen for Amagerbanken ifølge samme analytiker noget lysere ud. Hvis staten er klar til at skyde hybrid kernekapital ind på op til 50 pct., så vil Amagerbanken godt kunne nå op på en kernekapitalprocent på 12. Men det vil så indebære en risiko eller mulighed for, at staten bliver medejer af Amagerbanken.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )