Fionia Bank: Det går fint på Fyn (Opd)

 

Det går fint på Fyn. Resultatet stiger fortsat selvom banken har afskaffet en række gebyrer og rentemarginalen er faldende.

 

Fionia Bank fik i første halvår 2007 et resultat før skat på 171 mio. mod 138 mio. i 2006 - det er en fremgang i indtjeningen på 24 pct. Banken fastholder sin forventning om et årsresultat før skat på 330 mio.

 

- Til trods for at Fionia Bank har afskaffet en række gebyrer og trods en stadig vigende rentemarginal, er væksten i volumen nok til at give en god fremgang i basisindtjeningen, som steg med godt 10 pct. til knap 305 mio. vel at mærke før indregning af handelsindtjeningen, som er vokset med 18 pct. til 159 mio., oplyser banken.

 

Både indlån og udlån er i halvåret øget med 29 pct., så udlån i dag udgør 18,4 mia. kr. og indlån 13,5 mia. kr.

 

- Udlånsporteføljen er fortsat af god bonitet, hvilket har resulteret i et fald i nedskrivningerne til 5,2 mio. i perioden mod 14,6 i 2006.

 

At banken fortsat vokser forklares delvist med "den store investering, som banken har foretaget i øget medarbejderkompetence inden for helhedsrådgivning og specialviden på prioriterede områder."

 

Personaleomkostningerne er steget til 161,4 mio. kr. fra 146,0 mio. kr., mens øvrige administrations- og driftsudgifter er steget fra 110,4 miio. kr. til 116,7 mio. kr.

 

Der er i alt ansat 54 nye medarbejdere, så banken nu i gennemsnit beskæftiger 612 personer mod 558 for et år siden.

 

# Halvårsregnskab - Fionia Bank:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 412,6 347,0

 

Kursregulering: 39,1 56,2

 

Nedskrivninger på udlån: 5,2 14,6

 

Resultat før skat: 171,3 138,4

 

Nettoresultat: 129,3 100,1

 

Udlån: 18.449 14.274

 

Indlån: 13.482 10.458

 

Balance: 28.653 26.391

 

Egenkapital: 1.906 1.581

 

Solvensprocent: 10,5 10,3 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )