Find aktien med den gode historik

Aktieskole. Dæmp den umiddelbare begejstring over den kraftigt stigende aktie. Kig i stedet efter aktien, der er inde i en mere langsigtet god udvikling.

Vi har tidligere gennemgået to grundlæggende krav til selskabet og aktien, som skulle være opfyldt, før vi ville overveje at lægge en aktie i AktieUgebrevets Basismodelportefølje. Nemlig en sund økonomi og en omsætning af en vis størrelse. I denne uge vil vi se på yderligere et vigtigt krav. Kravet er ganske enkelt, at aktien skal være igang med en stigning.

Dette punkt ville mange nok have forventet at se som det vigtigste. Men det er helt bevidst, vi først placerer det som nr. tre på prioriteringslisten. Ved først at fravælge selskaber med en usund økonomi og aktier med en for lav omsætning risikerer man nemlig ikke at blive fanget i en kortsigtet begejstring over en kraftigt stigende aktie. En aktie, som måske er umulig at komme af med igen, eller hvor stigningen kun skyldes få investorers kortvarige påvirkning af kursen.

Når man taler om en akties stigning, er det nødvendigt at sætte en tidshorisont på. En aktie kan godt stige fra tirsdag til torsdag, men alligevel være faldet over en periode på eksempelvis to uger.

Vi er interesseret i aktier, som stiger over en længere periode, og det definerer vi på følgende måde: Kursen idag skal være højere end den gennemsnitlige kurs de seneste 20 dage, som igen skal være højere end den gennemsnitlige kurs de seneste 50 dage.

Disse gennemsnitlige kurser kan man finde flere steder på internettet, hvor bl.a. www.aktiesiden.dk, www.euroinvestor.dk og www.omxgroup.dk leverer dem.

Et eksempel på en aktie, som på et tidspunkt opfyldte alle de tre krav, som vi indtil nu har præsenteret er Coloplast. Coloplast er et selskab med en meget sund økonomi, så punkt 1 i vores regelsæt er opfyldt. Coloplast-aktien er også blandt de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs, så kravet om omsætning er også opfyldt. Og endelig blev kravet om stigning også opfyldt i begyndelsen af august.

Alligevel købte vi ikke Coloplast til Basismodelporteføljen. Hvorfor gjorde vi nu ikke det? Forklaringen er, at der er endnu et krav, som skal være opfyldt, før et køb gennemføres. Det ser vi på i næste uge, som afslutter vores gennemgang af fire vigtige krav ved udvælgelse af vinderaktierne.