Finansverdens undergang er aflyst

Markedskommentar. Der er stadig grund til at træde varsomt investeringsmæssigt.

Læs mere
Fold sammen
Den gode nyhed her i begyndelsen af 2009 er, at den finansielle verdens undergang er aflyst. Kreditnedsmeltningen og solvenskrisen var dog af et omfang, som ingen af os havde oplevet tidligere, og der er derfor stadig grund til at træde varsomt investeringsmæssigt.

Men risikoen for en depression i OECD-landene og de fleste »nye økonomier« er begrænset set i lyset af de betragtlige finans- og pengepolitiske tiltag.

Regeringerne har oversvømmet systemet med likviditet, og selv om det tager tid, før det siver ind i realøkonomien, vil det påvirke aktiemarkederne positivt.

I USA og England er renterne nu rekordlave set i et historisk perspektiv, og de er på vej ned i resten af verden.

Samtidig toppede renten på virksomhedsobligationer i oktober og november i fjor og er efterfølgende faldet betydeligt. Deres relative performance er også styrket i forhold til statsobligationer.

Endelig er råvareindeksene faldet markant de seneste seks måneder, hvilket har lettet inflationspresset. Historisk gør aktierne det bedst, når inflationen er i en nedadgående trend. Tillid har været den altafgørende manglende ingrediens for aktiemarkederne indtil videre.

Dette kan dog ændre sig allerede her i januar på grund af det høje kontantniveau blandt institutionelle investorer. Med tegn på at aktieindeksene kan overraske den almindelige holdning (konsensus) og bryde ud af det nuværende handelsinterval i opadgående retning, vil institutionelle investorer være under øget pres eller risikere en ugunstig position, når resultatet for 2009 skal gøres op. Med andre ord taler bevismaterialet for et rally i aktiemarkederne i første halvår af 2009 end fornyede fald. Hovedparten af stigningerne kan forventes i første kvartal, for derefter at blive afløst af en mere afventende holdning, hvor markedet vil se beviser for, at stimuleringsprogrammer får den ønskede effekt.