Finansradio: Danske Bank forventer lavere resultat 2007

Danske Bank er i dag kommet med årsregnskab for 2006, hvor det ses at banken venter et lavere resultat for 2007.Banken opnåede for 2006 et resultat før skat på 18,5 mia. kr. mod markedets snit på 18,0 mia.

Koncernen forventer ikke som i 2006 at kunne realisere et positivt resultat under tab på udlån. På baggrund af den forventelige gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes dog relativt beskedne tab på udlån i 2007.

Resultatet før skat forventes derfor at blive noget lavere end i 2006.

Novo Nordisk er her til morgen også kommet med regnskab. Selskabet opnåede et driftsresultat ( EBIT) for 2006 på 9.119 mio. kr., hvilket er lidt under markedets forventninger på 9.280 mio. kr. for 2006.

For 2007 forventes en vækst i resultat af primær drift på omkring 15 pct. mod før forventet 10-15 pct.

Hør finansradio her

Finansradio er leveret af Netposten.dk