Finansradio: Bank of Japan nedjusterer syn på økonomien

Bank of Japan har nedjusteret det generelle syn på økonomien og venter at væksten vil aftage. Det fremgår af centralbankens månedsrapport for december, ifølge Bloomberg News.

Centralbanken omtalte tidligere økonomien som "moderat ekspanderende", men maner med seneste udmelding til besindighed.

- Japans økonomi vokser i moderat tempo, men vækstraten ser ud til at aftage, hovedsageligt grundet lavere boliginvesteringer, hedder det i meddelelsen.

Strengere krav til byggetilladelser har forårsaget at opførelsen af nye boliger i september var på sit laveste niveau i fire år.

Bavarian Nordic modtager milepælsbetaling på 25 mio USD
Bavarian Nordic har faktureret de amerikanske myndigheder for yderligere en milepælsbetaling på USD 25 mio. som led i RFP-3 kontrakten på 20 millioner doser af selskabets koppevaccine, IMVAMUNE®. Dette sker som følge af, at selskabet nu har opfyldt en række væsentlige udviklingsmål som led i kontrakten. Beløbet vil blive indtægtsført i resultatopgørelsen for 2007.

Bavarian Nordic har, som meddelt tidligere på året, allerede modtaget en forudbetaling på USD 50 mio. samt en milepælsbetaling på USD 25 mio. i 2007. Dermed har selskabet samlet modtaget USD 100 mio. i indeværende år for opfyldelse af væsentlige milepæle i RFP-3 kontrakten.

For 2008 forventer selskabet at modtage endnu en milepælsbetaling på USD 25 mio. Alle disse betalinger er dækket af terminskontrakter.

Ovenstående ændrer ikke ved selskabets tidligere udmeldte forventninger til årets resultat.

Anders Hedegaard, administrerende direktør i Bavarian No rdic, udtaler:

- Opnåelsen af endnu en milepælsbetaling fra RFP-3 kontrakten markerer afslutningen på et succesrigt år for Bavarian Nordic. Vi har således opfyldt de aftalte ambitiøse mål for 2007 i kontrakten med det amerikanske sundhedsministerium, hvilket er særdeles tilfredsstillende og lovende for det videre samarbejde.

Hør finansradio her

Finansradio er leveret af Netposten.dk