Finanskrisen langt fra ovre - Økonomisk Panel

Krisen på de finansielle markeder er langt fra et overstået kapitel, og Danmark slipper ikke så nemt om den, som først antaget. Det vurderer RB-Børsens og Ritzaus økonomiske panel.

I panelet deltager økonomiprofessorer fra landets universiteter og handelshøjskoler samt ledende økonomer i finanshuse og brancheorganisationer. Økonomerne blev spurgt kort før jul, og 54 svarede på spørgsmålene.

Blandt de 54 paneldeltagere vurderer hele 42, at den "varer et stykke tid endnu" og otte, at den "varer længe endnu". Tilbage er tre økonomer, som forudser, at krisen "snart er ovre" og en enkelt, som ikke tager stilling til spørgsmålet.

Allerede i begyndelsen af september, da finanskrisen blot var nogle få måneder gammel, spurgte vi til panelets syn på krisen. Tendensen er stort set den samme med hensyn til varigheden, da der også den gang var et stort flertal, som ventede, at krisen "varer et stykke tid endnu". Til gengæld har panelet flyttet sig, når krisens effekt på dansk økonomi skal vurderes.

I dag er der 48 pct. af økonomerne, som mener, at krisen får "en del konsekvenser" eller "store konsekvenser" for dansk samfundsøkonomi, mens det i september blot var 29 pct. Det bør dog påpeges, at det kun er ganske få af de adspurgte, som forudser "store konsekvenser". Med til historien hører også, at der stadig er en pæn del af økonomerne, 37 pct., som vurderer, at krisen blot får "få konsekvenser" for økonomien herhjemme. Den andel er dog blevet betydeligt reduceret siden september, da der den gang var over 70 pct., som holdt på "få konsekvenser".

Foreløbig har krisens synlige effekter på dansk økonomi nærmest været ikke eksisterende. Topdanmark og Danske Bank har været i mediernes søgelys på grund af deres eksponering i de amerikanske subprime lån eller produkter, der relaterer sig hertil. Desuden er der alle de afledte effekter i form af en lav dollarkurs samt et ændret renteniveau.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )