Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 50

Vi har herunder samlet et overblik over de regnskaber og makroøkonomiske nøgletal, du bør holde øje med i den kommende uge.

På torsdag præsenterer Harboes Bryggerier halvårsregnskab, som blandt andet dækker den varme sommer, der allerede har vist sig at lune på flere af konkurrenternes regnskaber. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Mandag 10. december

Danmarks Statistik kommer med tal på udviklingen i forbrugerpriserne i november. Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,8 pct. i oktober i forhold til samme måned sidste år. Det var en lille stigning i forhold til september, da den årlige stigning var 0,6 pct. Det var især hovedgrupperne transport samt fritid og kultur, der trak den årlige stigning op i oktober i forhold til september.

Danmarks Statistik kommer også med tal på den danske handel med udlandet samt betalingsbalancen i oktober. I september var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 12,3 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket var en stigning på 3,9 mia. kr. i forhold til august. Det var især et fald i importen af varer, som trak overskuddet op. Set over de første ni måneder af 2018 var overskuddet på betalingsbalancen 45,3 mia. kr. lavere end i samme periode i 2017. Denne udvikling skyldtes primært fald i overskuddet på varer med 23,1 mia. kr. og på tjenester med 22,3 mia. kr. som følge af stigninger i importen.

Tirsdag 11. december

Virksomheden Egetæpper offentliggør halvårsregnskab for det forskudte regnskabsår 2018/19. I 1. kvartal havde virksomheden en omsætning på 274 mio. kr. mod 284 mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens driftsresultat (EBIT) blev 12 mio. kr., hvilket medvirkede til en overskudsgrad på 4,4 pct. Til sammenligning var denne 8,5 pct. i samme periode sidste år. Periodens resultat blev 6 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventer ledelsen en omsætning på 1.225 mio. kr. og en overskudsgrad på 7,5 pct.

Onsdag 12. december

TK Development præsenterer regnskab for 3. kvartal. Fra 1.-2. kvartal havde selskabet en omsætning på 546 mio. kr. mod 184,5 mio. kr. i samme periode året før. Periodens driftsresultat (EBIT) blev -20 mio. kr. mod positive 29 mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens resultat faldt med 41,6 mio. kr. til -34,5 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventes et koncernresultat på 0-10 mio. kr. før skat.

SPEAS offentliggør regnskab for 3. kvartal af 2018/19. I 1. halvår havde selskabet indtægter af investeringsvirksomhed på -7,6 mio. kr. Til sammenligning var dette på positive 26,3 mio. kr. i samme periode i 2017/18. Resultat af primær drift (EBIT) faldt ligeledes med 33,8 mio. kr. til -8,6 mio. kr., og periodens resultat blev -8,7 mio. kr.

Rias aflægger årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18. For regnskabsåret 2016/17 havde Rias en omsætning på 264,4 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) blev 8,4 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 3,2 pct., og årets resultat blev 6,2 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventes et driftsresultat (EBIT) i den øvre ende af forventningerne på 8,0-9,5 mio. kr.

Danmarks Statistik kommer med tal for nyregistrerede biler i november. Tilgangen af nye personbiler var på 16.600 i oktober, når der blev korrigeret for normale sæsonudsving. Det var 13 pct. flere end i september, hvor bilsalget var temmelig lavt i forbindelse med skiftet til et nyt system til måling af bilernes brændstofforbrug.

Københavns Lufthavne kommer med trafikstatistik for november, som viser, hvor mange rejsende der gik gennem terminalerne i november. I oktober var 2.723.353 rejsende mod 2.614.672 antal rejsende i oktober i 2017. Dette svarede til en ændring på 4,2 pct.

Torsdag 13. december

Harboes Bryggerier kommer med regnskab for det første halvår af 2018/19, som blandt andet dækker den varme sommer, der allerede har vist sig at lune på flere bryggeriers regnskaber. For det fulde regnskabsår 2017/18 havde bryggeriet en omsætning på 1.337 mio. kr. mod 1.431 mio. kr. året før. Driftsresultatet (EBIT) faldt med 80 pct. til 10 mio. kr., hvilket svarede til en overskudsgrad på 0,7 pct. Til sammenligning var overskudsgraden 3,5 pct. året før. Årets resultat blev 0,2 mio. kr. For regnskabsåret 2018/19 forventes driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) at blive 100-110 mio. kr. og resultat før skat at blive 0-10 mio. kr.

Luxor præsenterer årsregnskab for 2017/18. Fra 1.-3. kvartal realiserede selskabet indtægter for i alt 48,4 mio. kr. mod 48,5 mio. kr. i samme periode året før. Basisindtjeningen blev 18,4 mio. kr., og periodens resultat faldt med 5,2 mio. kr. til 12,3 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventes en basisindtjening på niveau med regnskabsåret 2016/17 (24,9 mio. kr.).

Fredag 14. december

Danmarks Statistik kommer med arbejdstidsregnskab dækkende tredje kvartal. Lønsummen steg med 2,6 pct. fra første til andet kvartal 2018 i sektorgruppen virksomheder og organisationer, der blev domineret af private virksomheder. Det var dobbelt så stor en stigning som i offentlig forvaltning og service, hvor lønsummen steg med 1,3 pct. Den samlede lønsum steg med 2,2 pct. Der var et tilsvarende mønster mht. beskæftigelsesudviklingen, idet beskæftigelsen i virksomheder og organisationer steg med 0,5 pct., mens beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 0,2 pct.