Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 49

Berlingske har samlet et overblik over de vigtigste regnskaber og nøgletal, der kan påvirke finansmarkederne i den kommende uge.

Mens regnskabssæsonen for de fleste ikke er begyndt endnu, kommer SAS med årsregnskab for selskabets forskudte regnskabsår. Selskabet har i år været plaget af strejker, hvilket flere gange har fået selskabets fly til at holde stille, og det har fået selskabets resultater til at ligge langt under niveauet fra sidste år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ole Berg Rusten/ Ritzau Scanpix

Mandag 2. december

The Institute for Supply Management (ISM) offentliggør de såkaldte PMI-tal for november. Tallene giver en indikation om forholdene i den amerikanske fremstillingssektor. Et resultat over 50 ses som positivt, mens et resultat under 50 ses som negativt. I oktober steg tallet til 48,3 fra 47,8, som er det laveste niveau siden finanskrisen.

Der kommer PMI-tal for fremstillingssektoren i Kina. Kinesisk økonomi har i øjeblikket den laveste vækst i årtier og er fortsat negativt påvirket af handelspolitik. Modsat analytikernes forventninger steg PMI fra 51,4 til 51,7 i oktober, hvilket blev den tredje måned i træk med stigninger. Stigningen begrundes med forsinkede effekter af forøgede offentlige investeringer i infrastruktur, og at USA midlertidigt fritog mere end 400 produkter fra yderligere straftold.

Tirsdag 3. december

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Indkomstskat for personer, 2018«. Provenuet fra bundskatten steg i 2017 med 14,1 mia. kr., svarende til 14,5 pct. i forhold til året før. Bundskatten udgjorde 111,3 mia. kr., og var dermed den næststørste provenukilde, kun overgået af kommuneskatten.

Der kommer en opgørelse af BNP-vækst i Brasilien fra det nationale statistikinstitut. Brasiliens økonomi er vokset 0,4 pct. siden det første kvartal. Det er en markant forbedring for en økonomi, der gik 0,1 pct. tilbage i første kvartal og har haft problemer med lav vækst siden en markant recession i 2015-2016. Forbedringen har især været drevet af investeringer i anlægsaktiviteter samt aktivitet i bygge- og fremstillingssektorerne, hvilket nogle økonomer tvivler på kommer til at gentage sig.

Onsdag 4. december

Der kommer tal på olielagre i USA i uge 48 fra landets energiinformationsagentur. Efter flere store fald i lagrene i sensommeren 2019 er de vokset i ti af de seneste 11 uger.

Desuden kommer der PMI-tal på servicesektorerne i Japan, Kina, Tyskland, Euroområdet og USA.

Torsdag 5. december

Det skandinaviske flyselskab SAS præsenterer årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2018-19. I oktober steg antallet af passagerer med 3,6 pct. sammenlignet med oktober 2018. Fra første til tredje kvartal steg omsætningen med 3,7 pct. til 33,3 mia. svenske kroner. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på 21 mio. svenske kroner svarende til en driftsmargin på minus 0,1 pct. Til sammenligning lå overskudsgraden på fem pct. i samme periode året før. Periodens samlede resultat faldt til minus 240 mio. svenske kroner. Til sammenligning var resultatet 972 mio. svenske kroner i samme periode året før.

Malervarekoncernen Flügger aflægger halvårsregnskab for det forskudte regnskabsår 2019-20. I første kvartal blev omsætningen 513,7 mio. kr. kontra 538 mio. kr. i samme periode sidste år. I lokal valuta har koncernen haft en nedgang i omsætningen på tre pct. Driftsresultatet (EBIT) blev 66,4, hvilket medvirkede til en overskudsgrad på 12,9 pct. Periodens resultat faldt en smule til 49,6 mio. kr. sammenlignet med 51,2 mio. kr. i samme periode året før. For det fulde regnskabsår forventer ledelsen, at udviklingen i nettoomsætningen er flad.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Konkurser, november 2019«. Der var 265 konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Konkurserne medførte 1.248 tabte job (omregnet til fuld tid). Antallet af konkurser var 66 pct. højere end i september, mens jobtabet var 11 pct. lavere.

Den amerikanske smykkevirksomhed Tiffany, som er nået til enighed med luksuskoncernen LVMH om et købstilbud, kommer med kvartalsregnskab for tredje kvartal. De seneste 12 måneders overskud er 4,61 dollar per aktie, hvilket gør værdien af virksomheden til ca. 29 gange dens indtjening. Før købstilbuddet lå kursen til 19,7 gange indtjeningen. Mens resultatet i andet kvartal af 2019 faldt 5,8 pct., forventer virksomheden, at årets samlede resultat vokser med et lavt enkelt ciffer.

Desuden kommer det tredje estimat af BNP i tredje kvartal i euroområdet fra Eurostat.

Fredag 6. december

Det amerikanske »kongetal« offentliggøres. Det amerikanske kongetal, tallet for jobskabelse, giver en indikation om økonomiens udvikling i USA. I oktober blev der skabt 128.000 nye job uden for landbruget mod analytikernes forventning på 89.000. For november forventes der at være skabt 183.000 nye job uden for landbruget.

Danmarks Statistik kommer med rapporten »Byggeomkostningsindeks for boliger, 3. kvt. 2019«.