Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 49

Vi har herunder samlet et overblik over de regnskaber og makroøkonomiske nøgletal, du bør holde øje med i den kommende uge.

Det skandinaviske flyselskab SAS præsenterer årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18 på tirsdag. Fra 1.-3. kvartal steg omsætningen med 1.030 mio. svenske kroner, således at omsætningen blev 32.040 mio. svenske kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: NF / Ritzau Scanpix

Mandag 3. december

The Intitute for Supply Management (ISM) offentliggør de såkaldte PMI-tal for november. Tallene giver en ide om forholdene i den amerikanske fremstillingssektor. Et resultat over 50 ses som positivt (eller bullish) for dollaren, mens et resultat under 50 ses som negativt (eller bearish). I oktober måned var tallet på 57,7 mod konsensus på 59,0. Måneden før var tallet på 59,8 mod konsensus på 60,3.

Tirsdag 4. december

Det skandinaviske flyselskab SAS præsenterer årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18. Fra 1.-3. kvartal steg antallet af passagerer med 2,9 pct., og omsætningen med 1.030 mio. svenske kroner, således at omsætningen blev 32.040 mio. svenske kr. Driftsresultatet (EBIT) blev 1.581 mio. svenske kroner, svarende til en overskudsgrad på 4,9 pct. Til sammenligning var overskudsgraden på 4,5 pct. i samme periode året før. Periodens resultat steg med 44 pct. til 949 mio. svenske kroner. I løbet af 3. kvartal har den norske regering desuden afsat de 9,9 pct. af aktierne som de tidligere havde i SAS. For det fulde regnskabsår forventes et resultat før skat på omkring to mia. svenske kroner.

Flügger aflægger halvårsregnskab for det forskudte regnskabsår 2018/19. I 1. kvartal blev omsætningen 538 mio. kr. kontra 539 mio. kr. i samme periode sidste år. I lokal valuta har koncernen haft en fremgang i omsætningen på 2,4 pct. Driftsresultatet (EBIT) blev 61 mio. kr., hvilket medvirkede til en overskudsgrad på 11 pct. Periodens resultat faldt med 19,1 pct. til 51 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventer ledelsen en udvikling i omsætningen på 0-2 pct. og en overskudsgrad på 3-4 pct., og de fastholder desuden deres ambition om en omsætning på 2 mia. kr. med en overskudsgrad på 6-8 pct. i 2020/2021.

Det Økonomiske Råd kommer med den nye vismandsrapport »Dansk Økonomi, efterår 2018«. Rapporten ventes at omhandle emnerne konjunkturvurdering, offentlige finanser og aktuel økonomisk politik, arbejdsindkomstbeskatning og ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Indkomstskat for personer, 2017«. Indkomstskatteprovenuet steg i 2016 med 3,8 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 3,4 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes bl.a. den økonomiske udvikling i 2016 med en vækst opgjort i løbende priser på 1,9 pct. og stigende beskæftigelse.

Onsdag 5. december

Danmarks Statistik kommer med rapporten »Byggeomkostningsindeks for boliger, 3. kvt. 2018«. De samlede omkostninger ved at opføre en ny bolig var 2,1 pct. højere i andet kvartal 2018, sammenlignet med samme periode sidste år. Det skyldtes en stigning i arbejdsomkostningerne på 2,5 pct., og at omkostningerne til materialer i andet kvartal 2018 var 1,9 pct. højere, end de var et år tidligere.

Torsdag 6. december

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Konkurser, november 2018«. Der var 196 konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der blev korrigeret for normale sæsonudsving. Konkurserne førte til 900 tabte fuldtidsjob (job omregnet til fuld til). Antallet af konkurser var 14 pct. lavere end i september, mens jobtabet var 17 pct. højere.

Danmarks Statistik kommer desuden også med rapporten »Ledige stillinger, 3. kvt. 2018«. Andelen af ledige stillinger var i andet kvartal 2018 på 1,9 pct., når der blev korrigeret for sæsonudsving. Det var samme niveau som kvartalet før. Andelen af ledige stillinger blev opgjort som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger.

Fredag 7. december

Danske Bank afholder ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen for dagen er valg af to nye medlemmer til bestyrelsen. A.P. Møller Holding A/S, der ejer mere end fem pct. af Danske Banks aktiekapital, anmodede i oktober om en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge Karsten Dybvad, adm. Direktør i Dansk Industri, som bestyrelsesformand og Jan Thorsgaard Nielsen, investeringsdirektør i A.P. Møller Holding A/S, til bestyrelsen. Nuværende bestyrelsesformand Ole Andersen samt formand for revisionskomiteen Jørn P. Jensen har desuden meddelt, at de i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling vil udtræde af bestyrelsen.

Det Amerikanske kongetal offentliggøres. Det amerikanske kongetal, tallet for jobskabelse, giver en indikation om økonomiens udvikling i USA. I oktober blev der skabt 250.000 nye jobs uden for landbruget mod konsensus på 190.000. For november forventes der at være skabt 205.000 nye jobs uden for landbruget.

Boligsiden offentliggør Boligsidens Markedsindeks for november. Indekset viser udviklingen i salgspris, salgstid og prisnedslag i november sammenlignet med for en måned og et år siden. Tallene er opdelt på villaer/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i hele landet og i de fem regioner.