Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 48

Berlingske har samlet et overblik over de regnskaber og nøgletal, som du skal holde øje med i den kommende uge.

Regnskabssæsonen for tredje kvartal er ved at være slut, men denne uge byder dog på nye tal fra Mærsk Drilling, der blandt andet ejer jack-up-riggen Maersk Invincible. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Mandag 25. november

IFO-instituttet præsenterer sin indikator for Tysklands forretningsklima. Indekset er faldet siden begyndelsen af 2018 fra omkring 105 til 94,6 i den seneste måling for oktober. Tallet faldt også syv ud af de første otte måneder af 2019, men steg en anelse i september til de 94,6, som indekset også lå på i oktober.

Desuden kommer F.E. Bording og NTR Holding med regnskaber for tredje kvartal.

Tirsdag 26. november

Der kommer tyske forbrugertillidsdata fra analysevirksomheden GfK for december. I mange måneder har tysk økonomi været plaget af handelskrig og frygt for recession, som landet snævert undgik i den seneste BNP-opgørelse. Men forværringen har stabiliseret sig, og mens indekset faldt fra 10,8 til 9,8 fra februar til juli, så er indekset siden faldet til 9,6 i opgørelsen for november.

First Farms og RTX kommer med regnskaber.

Onsdag 27. november

Mærsk Drilling, der er børsnoteret under navnet Drilling Company of 1972, kommer med regnskab for tredje kvartal. Selskabet kom ud af første halvår med et underskud på fem mio. dollar, og et fald i driftsresultatet på 73,3 pct. Driftsmarginen faldt fra 17,7 pct. til 5,6 pct. Virksomhedens direktør, Jørn Madsen, var tilfreds med resultatet »set i lyset af udfordrende markeder«. Aktien er faldet 25 pct. siden første handelsdag.

Desuden kommer Neurosearch og Nordic Tankers med regnskaber for tredje kvartal.

Der kommer forbrugertillidstal for både Frankrig og Italien. Hvor fransk økonomi forventes at give det største vækstbidrag til europæisk økonomi, har Italien svinget imellem ingen og lav vækst og er i fare for stagnation eller recession. Den franske forbrugertillid kollapsede i forbindelse med De Gule Vestes demonstrationer især i december 2018. Siden er indekset steget hver måned fra 87 i december til 104 i oktober. De italienske forbrugere blev i den første halvdel af året mere pessimistiske og gik fra 114,7 til 109,8. Derefter steg indekset markant i juli, og har siden stabiliseret sig omkring de 111,7 som indekset lå på i oktober.

Der kommer også tal for erhvervstilliden i Italien. Indekset registrerede en sjælden stigning i oktober efter kun at være steget en af den foregående 11 måneder.

Der kommer tal for privatforbruget i USA. Privatforbruget voksede i september 0,2 pct. på månedsbasis. På trods af frygt for recession så er jobskabelsen og væksten i disponible indkomster fortsat stærk, og det har drevet en positiv udvikling i privatforbruget, som er en af de vigtigste variable i amerikansk økonomi. Der kommer ligeledes en opgørelse af de amerikanske indkomster.

Torsdag 28. november

Der kommer en opgørelse over erhvervstilliden i euroområdet fra Europa-kommissionen. Erhvervstillidsindekset faldt i ti af de seneste 12 måneder, og er over perioden faldet fra 1,09 til minus 0,19, hvilket er indikatorens laveste niveau siden 2013. I flere måneder har frygten for recession i tysk økonomi været den vigtigste bekymring for euroområdets økonomi, men positive BNP-målinger i Tyskland antyder, at tilbagegangen ikke blev så markant som frygtet, og analytikerne er blevet langt mindre negative omkring euroområdets økonomi.

Der kommer tal for inflationen fra Tysklands statistikkontor. På grund af fortsatte fald i energipriser og lavere inflation i fødevarer, faldt inflationen fra 1,2 til 1,1 pct. I november 2018 lå inflationen på 2,1 pct.

Desuden præsenterer BoStad og Arkil Holding regnskaber.

Fredag 29. november

Frankrigs nationale statistikbureau præsenterer endelige BNP-tal for fransk økonomi i tredje kvartal. Vækstraten på kvartalsbasis lå i den foreløbige opgørelse på 0,3 pct., ligesom i andet kvartal. I andet kvartal opjusterede man vækstraten fra 0,2 til 0,3 pct. i den endelige opgørelse.

Italiens nationale statistikinstitut præsenterer tilsvarende den endelige opgørelse over landets BNP-vækst i tredje kvartal. Den foreløbige vækstrate blev opgjort til 0,1 pct. og slog analytikernes forventning om stagnation.

Der kommer tillidsindeks for de britiske forbrugere i november. Det er analysevirksomheden GfK, der præsenterer indekset, som i oktober lå på minus 14, hvilket tangerer det laveste niveau siden 2013. Britisk økonomi er plaget af usikkerheden omkring afviklingen af Brexit, og landet står desuden over for et parlamentsvalg.

Desuden præsenterer Atlantic Petroleum og InterMail regnskaber.