Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 44

Vi har herunder samlet et overblik over de regnskaber og makroøkonomiske nøgletal, du bør holde øje med i den kommende uge.

Coloplast offentliggør årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18 på torsdag. Fra 1.-3. kvartal steg omsætningen med seks pct. til 12,2 mia., mens driftsresultatet (EBIT) forblev uændret på 3,7 mia. kr. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sarah Christine Nørgaard / Ritzau Scanpix

Mandag 29. oktober

Sparekassen Sjælland aflægger regnskab for 3. kvartal. Banken realiserede netto renteindtægter for i alt 514,4 mio. kr. i 1. halvår af 2018.  Periodens resultat blev 115,8 mio. kr. mod 136,7 mio. kr. i 1. halvår i 2017.

Tirsdag 30. oktober

Jyske Bank præsenterer regnskab for 3. kvartal. I 1. halvår realiserede banken netto renteindtægter for 2.846 mio. kr. mod 2.756 mio. kr. samme periode sidste år. Periodens resultat faldt med 12 pct. til 1.421 mio. kr. Dette resulterede i en egenkapitalforrentning på 8,5 pct. p.a. mod 10,2 pct. p.a. samme periode sidste år. Det samlede udlån var senest på 455 mia. kr. mod 435 mia. kr. ultimo 1. halvår i 2017.

Tivoli kommer ligeledes med regnskab for de ni første måneder af regnskabsåret. Omsætningen steg med 34 pct. fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018, og omsætningen endte derfor på 571 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) blev -31,3 mio. kr., og periodens resultat blev -28,7 mio. kr. Det samlede besøgstal steg med 40 pct. til 1.781.000 besøgende. For 2018 forventes et resultat før skat på 110-120 mio. kr.

Facebook præsenterer regnskab for 3. kvartal. I 1. halvår havde det sociale medie en omsætning på 25,2 mia. dollar og et driftsresultat på 11,3 mia. dollar. Periodens resultat endte på 10,1 mia. dollar.

Grønlandsbanken aflægger desuden også regnskab for 3. kvartal.

Onsdag 31. oktober

Sydbank præsenterer regnskab for 3. kvartal. I 1. halvår af 2018 havde banken indtægter for i alt 2.140 mio. kr. mod 2.232 mio. kr. samme periode sidste år. Periodens resultat blev 668 mio. kr., hvilket var et fald på 148 mio. kr. i forhold til samme periode i 2017. Dette medvirkede også til at egenkapitalforrentningen senest var på 11,7 pct. For det fulde regnskabsår forventes et resultat efter skat på 1.340-1.540 mio. kr.

Totalbanken aflægger ligeledes regnskab for 3. kvartal. Netto renteindtægter beløb sig til 40,1 mio. kr. i 1. halvår af 2018. Periodens resultat blev 25,6 mio. kr. og egenkapitalforrentningen endte på 15,2 pct. p.a.

Fast Ejendom kommer også med regnskab for de ni første måneder af regnskabsåret. I 1. halvår havde selskabet lejeindtægter for i alt 35,7 mio. kr. og et resultat af ejendommens drift på 20,4 mio. kr.

Torsdag 1. november

Coloplast offentliggør årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18. Fra 1.-3. kvartal steg omsætningen med seks pct. til 12,2 mia. kr. Driftsresultatet (EBIT) forblev uændret på 3,7 mia. kr., hvilket resulterede i en overskudsgrad på 30 pct., og periodens resultat blev 2,8 mia. kr. For 2018 forventes en  organisk omsætningsvækst på ca. seks pct. og en overskudsgrad på ca. 31 pct.

Novo Nordisk offentliggør regnskab for 3. kvartal. I 1. halvår af 2018 havde selskabet en omsætningsvækst på negative fem pct., hvilket resulterede i en omsætning på 54,4 mia. kr. Driftsresultatet blev 24,7 mia. kr., hvilket svarer til en overskudsgrad på 45 pct., og årets resultat blev 21,1 mia. kr. For det fulde regnskabsår forventes en vækst i salget på 3-5 pct. og en vækst i driftsresultatet på 2-5 pct. i lokal valuta.

Danske Bank aflægger ligeledes regnskab for 3. kvartal. I de seks første måneder af 2018 havde banken netto renteindtægter for i alt 11,8 mia. kr. mod 11,7 mia. kr. samme periode sidste år. Periodens resultat faldt med 12 pct. til 9,1 mia. kr., hvilket medvirkede til en egenkapitalforrentning på 11,9 pct. p.a. For det fulde regnskabsår forventes et resultat efter skat i niveauet 18-20 mia. kr.

Carlsberg præsenter også regnskab for de ni første måneder af 2018. I 1. halvår realiserede selskabet en omsætning på 31 mia. kr. mod 31,2 mia. kr. samme periode sidste år. Driftsresultatet før særlige poster blev 4,4 mia. kr., hvilket svarede til en overskudsgrad på 14,1 pct., og periodens resultat blev 2,9 mia. kr.

Energikoncernen Ørsted kommer med regnskab for 3. kvartal. Omsætningen blev 38,4 mia. kr. i 1. halvår af 2018. Driftsresultatet (EBIT) blev 5,8 mia. kr. Periodens resultat faldt med 49 pct. til 3,9 mia. kr. For 2018 forventes et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 12,5-13,5 mia. kr. og bruttoinvesteringer for i alt 16-18 mia. kr.

Herudover aflægger Apple årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18. Fra 1.-3. kvartal havde verdens største selskab, målt på markedsværdi, en omsætning på 202,7 mia. dollar. Driftsresultatet blev 54,8 mia. dollar, svarende til en overskudsgrad på 27 pct., og periodens resultat blev 45,4 mia. dollar.

Fredag 2. november

Djurlands Bank kommer med regnskab for 3. kvartal. Nettorenteindtægter steg med 1,5 mio. kr. i 1. halvår 2018. Periodens resultat før skat blev forbedret med 0,2 pct. og blev derfor 73 mio. kr.

Strategic Investments præsenterer også regnskab for 3. kvartal.  I 1. halvår havde selskabet et investeringsresultat på 26,6 mio. kr., mod 12 mio. kr. samme periode i 2017. Periodens resultat steg med 2,7 mio. kr. til 23,2 mio. kr.

Det amerikanske kongetal, tallet for jobskabelse, bliver desuden offentliggjort.