Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 41

Der kommer regnskaber fra ingrediensproducenten Chr. Hansen og forsikringsselskabet Tryg. Samtidig kommer Danmarks Statistik med en række interessante nøgletal på udviklingen i dansk økonomi. Vi har her samlet et overblik over de vigtigste regnskaber og nøgletal, som du skal holde øje med i den kommende uge.

Forsikringsselskabet Tryg præsenterer regnskab for 3. kvartal i 2019 i denne uge.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Mandag 7. oktober

Danmarks Statistik offentliggør tallene for industriens produktion og omsætning i august 2019. Det samlede produktionsindeks for industrien steg 4,1 pct. i juli. Generelt svinger produktionen dog en del fra måned til måned, og stigningen i juli kommer da også efter et fald i juni. Set over perioden maj-juli i forhold til de tre forrige måneder er produktionen steget med 1,7 pct. Den danske industri ser dermed fortsat ud til at gå uden om stagnation.

SAS kommer med trafiktal for september. SAS fragtede 0,4 pct. flere passagerer i august sammenlignet med den samme periode året før. På interkontinentale destinationer var efterspørgslen lavere, delvist drevet af politisk uro i Hong Kong og en lavere efterspørgsel på fritidsrejser til Nordamerika.

De kinesiske markeder holder lukket, da der fejres Chung Yeung-festival i Kina og Hong Kong.

Tirsdag 8. oktober

Der kommer amerikanske producentpriser fra Bureau of Labor Statistics. Amerikansk økonomi har været i opsving uden at se store prisstigninger, og i august steg priserne på årsbasis med 1,8 pct., mens kerneinflationen voksede fra 2,2 til 2,4 pct. mellem juli og august.

Onsdag 9. oktober

Danmarks Statistik offentliggør tallene for betalingsbalancen for august 2019. I juli var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 15,1 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket var et fald på 0,5 mia. kr. i forhold til juni. Overskuddet var især trukket af et overskud på varer på 14,8 mia. kr.

Danmarks Statistik offentliggør også tallene for handelsbalancen for august 2019. Eksporten af varer steg med 3,8 pct. i juli bl.a. på grund af stigninger i salget af kemikalier og kemiske produkter (herunder medicin) samt maskiner. Importen steg 1,4 pct. Både eksport og import for de første syv måneder af 2019 var højere end i samme periode i 2018; eksporten er steget syv pct., og importen er steget fem pct.

Torsdag 10. oktober

Den danske ingrediensproducent Chr. Hansen fremlægger årsregnskab for det skæve regnskabsår 2018/19. Chr. Hansen har i løbet af regnskabsåret nedjusteret sine forventninger til den organiske vækst i regnskabsåret 2018/19 til 7-8 pct. fra tidligere 9-11 pct.

Forsikringsselskabet Tryg præsenterer regnskab for 3. kvartal i 2019. I 1. halvår af regnskabsåret realiserede selskabet brutto præmieindtægter for i alt 10.679 mio. kr. mod 8.991 mio. kr. samme periode sidste år. Dette medvirkede til, at det tekniske resultat steg med 14 pct. til 1.605 mio. kr. Resultatet af investeringer beløb sig til 410 mio. kr., og periodens resultat endte på 1.539 mio. kr. mod 994 mio. kr. i samme periode i 2018. For det fulde regnskabsår forventer Tryg en organisk vækst i brutto præmieindtægter, som er på linje med BNP-væksten, ca. to pct.

Danmarks Statistik offentliggør forbruger- og nettoprisindekset for august 2019. Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,4 pct. i august i forhold til samme måned sidste år. Stigningen var den samme som i juli, hvor den årlige stigning også var 0,4 pct. Stigningen skyldtes bl.a. prisstigninger på kød, grøntsager og brød samt legetøj. Omvendt trak prisændringer på tøj samt leje af sommerhuse ned i indekset.

Fredag 11. oktober

Det tyske flyselskab Lufthansa Group kommer med trafiktal for september måned. I august rejste 14,1 mio. passagerer med Lufthansa. Det er en stigning på 2,9 pct. i forhold til samme måned året før.