Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 4

Berlingske har samlet et overblik over de vigtigste regnskaber og nøgletal, der kan påvirke finansmarkederne i den kommende uge.

Netflix præsenterer årsregnskab tirsdag d. 21. januar. Streamingtjenesten rapporterede høj vækst i brugere i tredje kvartal, som medvirkede til at øge omsætningen og overskuddet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Mandag 20. januar

Ingeniørselskabet Brdr. Klee aflægger regnskab for første kvartal af det forskudte regnskabsår 2019/20. For det fulde regnskabsår 2018/19 realiserede selskabet en omsætning på 198,6 mio. kr. Dette var en vækst på 0,7 pct. i forhold til året før. Driftsresultatet blev 16,5 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 8,3 pct., og årets resultat faldt med 2,3 mio. kr. til 12,2 mio. kr. For regnskabsåret 2019/20 forventer koncernen et positivt, men dog lavere resultat end for regnskabsåret 2018/19.

De amerikanske aktiemarkeder holder lukket på grund af Martin Luther King Day.

Den internationale valutafond IMF offentliggør en opdatering af sine prognoser for verdensøkonomien.

Der kommer nye inflationstal fra Tyskland. Landet havde med minus 0,7 pct. i januar den laveste inflation siden september 2016.

Tirsdag 21. januar

Streamingtjenesten Netflix kommer med årsregnskab for 2019. Netflix sluttede tredje kvartal af med flere end 158 mio. betalende abonnenter, hvoraf 97,7 mio. var internationale. Samtidig tilsluttede 6,8 mio. nye abonnenter sig til den amerikanske streamingtjeneste i tredje kvartal, hvilket var mere end en fordobling af de 2,7 mio. nye abonnenter i andet kvartal. Firmaet fortalte i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet, at omsætningen i årets tredje kvartal var på 5,3 mia. dollar svarende til 31 pct. højere end tredje kvartal sidste år.

ZEW-instituttet offentliggør dets indikator for januar, som måler analytikeres meninger om tysk økonomi. Indekset steg til 10,7 i december efter at have været negativt i hele 2019 undtagen i april. Stigningen overraskede positivt i forhold til de økonomiske udsigter.

Herudover aflægger IBM også årsregnskab.

Onsdag 22. januar

Forsikringsselskabet Tryg præsenterer årsregnskab for 2019. Fra første til tredje kvartal steg præmieindtægterne med 6,3 pct. målt i lokal valuta. Det tekniske resultat blev 2.475 mio. kr. mod 2.170 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette var drevet af en combined ratio på 84,8. Periodens resultat blev 2.138 mio. kr.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, december 2019«. Inflationen i Danmark var uændret på 0,6 pct. i forhold til oktober, mens den i samme periode i EU steg fra 1,1 pct. til 1,3 pct. Den danske kerneinflation (inflation ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) faldt til 0,8 pct. i november mod 1,0 pct. i oktober, mens kerneinflationen steg i både EU og euroområdet.

Derudover kommer Gjensidige Forsikring og Johnson & Johnson med årsregnskab.

Torsdag 23. januar

Nørresundby-virksomheden RTX, der blandet andet laver headsets til virksomheder, kommer med regnskab for første kvartal af det forskudte regnskabsår 2019/20. For det fulde regnskabsår 2018/19 voksede omsætningen med 85 mio. kr. til 560 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) steg med 16 pct. til 87 mio. kr. Dette svarede til en overskudsgrad på 15,5 pct. Periodens resultat blev 71,4 mio. kr. For det fulde regnskabsår 2019/20 forventer ledelsen en omsætning i niveauet af 620-650 mio. kr. og et driftsresultat i niveauet 75-90 mio. kr.

Enzymgiganten Novozymes aflægger årsregnskab for 2019. For de ni første måneder af 2019 realiserede selskabet en omsætning på 10.643 mio. kr. mod 10.676 mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens driftsresultat (EBIT) blev 2.936 mio. kr., hvilket svarede til en overskudsgrad på 27,6 pct. Periodens resultat faldt med syv pct. til 2.233 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventes en organisk vækst på minus 2 til 0 pct. og en overskudsgrad på 27-28 pct.

Forsikringsselskabet Topdanmark præsenterer ligeledes årsregnskab. Fra første til tredje kvartal steg præmieindtægterne med 8,1 pct. til 15.164 mio. kr. I samme periode var combined ratio på 82,1. Periodens resultat steg med 4,1 pct. til 1.115 mio. kr. For det fulde regnskabsår 2019 forventes en combined ratio på 84-85 og en forsat positiv vækst i præmieindtægter eksklusiv ikke-livsforsikringer.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Forbrugerforventninger, januar 2020«. Forbrugertilliden lå på 2,5 i december mod 1,4 i november og er dermed en smule højere en sidste måned. Forbrugertilliden ligger lidt lavere end gennemsnittet for det seneste år som er 3,8. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Der er rentemøde i Den Europæiske Centralbank. Christine Lagarde havde sit første rentemøde i december, hvor det blev lovet at renten holdes uændret og der forsættes med kvantitative lempelser. Samtidig blev det lovet, at der i hvertfald ikke kommer renteforhøjelser, før inflationen i euroområdet kommer op på ECBs målsætning på to procent. Med inflationen væsentligt under dette, så forventes det er renten bliver holdt i ro.

Herudover kommer teknologivirksomheden Intel Corporation også med årsregnskab.